Tag Archives: e-waste

เอไอเอส ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืน FTSE4Good Index Series และ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เอไอเอส ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนต่อเนื่องปีที่ 6 ทั้ง FTSE4Good Index Series จากฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) องค์กรจัดทำดัชนีในระดับสากลซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุน และ ESG 100 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางองค์กรสหประชาชาติ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยในทุกภาคส่วน

Read More »

เอไอเอส ผนึก ธนาคารออมสิน ขยายภาคีเครือข่ายรักษ์โลก ขีดเส้นใต้กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

เอไอเอส เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste” จับมือพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผนึกกำลังกับ ธนาคารออมสินร่วมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และบอกต่อการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมใจคัดแยก E-Waste และนำไปทิ้งในจุดรับทิ้งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,800 จุด 

Read More »

รุดหน้า! เอไอเอส สานต่อภารกิจแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง สยายปีกภาคีเครือข่าย ผนึกพลัง 3 ฝ่าย ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ขยายจุดรับทิ้งทั่วไทย 1,806 จุด ต้อนรับชีวิตวิถีใหม่ หลังคลายล็อกเฟส 3

เอไอเอส สานต่อภารกิจ “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” จับมือพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เปิดแคมเปญใหญ่ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก “คนไทยไร้ E-Waste” ขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศรวมกว่า 1,806 จุด พร้อมรณรงค์เชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี สร้าง New Norm ต้อนรับชีวิตวิถีใหม่ ออกนอกบ้านครั้งใดพก E-Waste ติดตัวไปทิ้งด้วยทุกครั้ง

Read More »