Tag Archives: community help

Facebook เปิดให้บริการ Community Help บน Facebook Lite

Facebook เปิดให้บริการ Community Help บน Facebook Lite ในกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เพื่อให้ผู้คนและองค์กรที่ใช้ Facebook Lite และที่มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ สามารถติดต่อกันได้โดยตรงและให้ความช่วยเหลือกันได้ด้วยสิ่งของหรือบริการ เช่น น้ำ เสบียง หรือที่พักพิง เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

Read More »