Tag Archives: cloud erp

2 ผู้บริหาร QAD Inc.ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ ERP “แพม ลอปเกอร์” ประธานบริษัท และ “แอนตัน ชิลตัน” ซีอีโอ บินเยี่ยมลูกค้าในไทย ก่อนเข้าร่วมงาน QAD Explore ในประเทศจีน

สร้างความมั่นใจในซอฟต์แวร์ QAD Adaptive ERP สำหรับลูกค้า B2B ในอุตสาหกรรมการผลิต QAD Inc. (Nasdaq: QADA) (Nasdaq: QADB) ผู้ให้บริการ Cloud ERP ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบบริหาร จัดการ ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต แพมลอปเกอร์ ประธานบริษัท และแอนตันชิลตันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้บินมาพบปะลูกค้าในประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562   รวมทั้งลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ก่อนเข้าร่วมการประชุม QAD Asia Pacific Explore ซึ่งเป็นการประชุมลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของ QAD ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน ณ โรงแรมหวงซาน คราวน์ พลาซ่า ประเทศจีน และเข้าร่วมการเปิด …

Read More »

2 ผู้บริหาร QAD Inc.ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ ERP “แพม ลอปเกอร์” ประธานบริษัท และ “แอนตัน ชิลตัน” ซีอีโอ บินเยี่ยมลูกค้าในไทย ก่อนเข้าร่วมงาน QAD Explore ในประเทศจีน

สร้างความมั่นใจในซอฟต์แวร์ QAD Adaptive ERP สำหรับลูกค้า B2B ในอุตสาหกรรมการผลิต QAD Inc. (Nasdaq: QADA) (Nasdaq: QADB) ผู้ให้บริการ Cloud ERP ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบบริหาร จัดการ ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต แพมลอปเกอร์ ประธานบริษัท และแอนตันชิลตันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้บินมาพบปะลูกค้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  รวมทั้งลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ก่อนเข้าร่วมการประชุม QAD Asia Pacific Explore ซึ่งเป็นการประชุมลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของ QAD ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน ณ โรงแรมหวงซาน คราวน์ พลาซ่า ประเทศจีน และเข้าร่วมการเปิด …

Read More »

สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมสู่อนาคตของเส้นทางสายการเงิน

บทความโดย นายกูรูปราสาท เกออนคาร์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน การปฎิบัติงาน และดิจิทัลซัพพลายเชน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ออราเคิล ญี่ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก (Oracle JAPAC)

Read More »