Tag Archives: cisco ise

ซิสโก้เปิดตัวโซลูชั่นแพลตฟอร์มใหม่ เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโหลดบนระบบคลาวด์สาธารณะและคลาวด์ภายในองค์กร

ประเด็นข่าว: โซลูชั่นใหม่ช่วยให้ฝ่ายไอทีเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกันบนระบบคลาวด์ภายในองค์กร (on-premise) ระบบเอดจ์ (edge) และระบบคลาวด์สาธารณะ (public clouds) โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกและระบบงานอัตโนมัติที่เหนือชั้นเทคโนโลยีใหม่ที่นำเสนอในรูปแบบของซอฟต์แวร์เพิ่มความรวดเร็วให้กับแอพพลิเคชั่นและบริการดิจิทัลในวงกว้าง โดยเชื่อมโยงทีมงาน โครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมือเข้าไว้ด้วยกัน

Read More »