Tag Archives: aws hackdays 2019

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส จัดงาน AWS Hackdays 2019: Hack for Good ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้พัฒนาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมตบเท้าเข้าร่วมงาน AWS Hackdays 2019: Hack for Goodงานแฮกกาธอนประจำปี โดยใช้ AWS Cloud สร้างโซลูชันนวัตกรรม อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส จำกัด (Amazon Web Services Inc.: AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com จัดงานให้ความรู้และแฮกกาธอน (hackathon) ประจำปีในชื่อ AWS Hackdays 2019: Hack for Good โดยมีเป้าหมายในการสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนผู้พัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีของ AWS ทั้งนี้ งาน AWS Hackdays 2019: Hack for Good จะจัดผ่านทางออนไลน์ใน 6 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเชิญให้สร้างโซลูชันเกี่ยวกับ 4 หัวข้อ …

Read More »