DataOne Asia (Thailand) ชู ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments เร่งพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการของ ITMX (Thailand)

เมื่อเร็วๆนี้บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัดได้จัดอบรมแบบ Class room training และWorkshop ภายใต้หัวข้อ “Be a professional of Universal Payment (UP)” โดยจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องที่เสริมให้องค์ประกอบต่างๆของระบบ UP ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นรวมถึงการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยบริษัทฯได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์สุตัณฑวิบูลยเป็นผู้บรรยายหลักด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 40 ปีนั้นเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรงซึ่งช่วยเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของ DataOne ในด้านการให้บริการ Universal Payment ซึ่งถือเป็นการเสริมจุดแข็งให้แก่ DataOne เพื่อสนับสนุนการให้บริการของ ITMX Thailand ต่อไป 

DataOne มุ่งพัฒนาการบุคคลกรอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2019 บริษัท DataOne ได้เตรียมที่จะส่งบุคลากรไปต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี Universal Payment แต่ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การเดินทางต้องสะดุดลง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แต่อย่างใด DataOne จึงเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบ e-learning ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ UP อย่างครบถ้วน ซึ่งบุคลากรของDataOne ได้เรียนรู้ e-learning ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี

หลังจากนั้น ในระหว่างการติดตั้งและพัฒนาระบบ UP ให้กับ ITMX โดยทีมงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งสำเร็จและใช้งานจริง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานของ DataOne สนันสนุนการทำงานและประสานงานระหว่างทีมงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์และทีมงานของ ITMX ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น จึงถือเป็นการฝึกฝนแบบ On The Job Training ให้ทีมงานได้ศึกษา เพิ่มประสบการณ์ และเพิ่มทักษะ ด้วยการร่วมในการทำงานจริง 

ความสำเร็จของ “ระบบ Universal Payment” ช่วยให้ธนาคารและลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้อย่างประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคตในระบบ Bulk Payment จาก ISO 20022 สู่ระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เห็นภาพแบบองค์รวมเกี่ยวกับระบบชำระเงินของลูกค้าและช่วยให้ลูกค้าเริ่มทำธุรกรรมในช่องทางเดิมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ ผ่านระบบชำระเงินที่ขยายการให้บริการที่สามารถเปิดผ่านระบบ Universal Payment และได้มีการจัดเตรียมการเชื่อมต่อสู่ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยสามารถรองรับการชำระเงินจากหลายช่องทาง

###

เกี่ยวกับ DataOne Asia (Thailand)

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอซีทีแบบครบวงจรแก่กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การธนาคาร การประกันภัย โรงพยาบาล การโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน DataOne ยังได้รับมาตรฐานการให้บริการ IT Outsourcing ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงและตรงตามมาตรฐานบริหารสากล เช่น ISO 20000-1 IT Service Management และ ISO 27001 Information Security เพื่อแบ่งเบาภาระด้านไอทีขององค์กรและสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักได้

เกี่ยวกับ National ITMX 

บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินระดับชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการชำระเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (National ITMX) ถูกจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปัจจุบันธนาคารสมาชิกของ ITMX 

มีถึง 33 ธนาคาร ซึ่งบริษัทดาต้าวัน ได้ติดตั้งระบบ Universal Payment ให้แก่ ITMX เพื่อรองรับระบบการชำระเงิน

ครั้งละหลายรายการ (Bulk payment) ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมตามความต้องการ

เกี่ยวกับ Universal Payment 

Universal Payment เป็นระบบการชำระเงินแบบ end-to-end สำหรับสถาบันการเงิน โดยสามารถทำธุรกรรมทีละรายการแบบเรียลไทม์ และทำธุรกรรมทีละหลายรายการ (Bulk payment) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่รวมชุดประมวลผลการชำระเงินทุกประเภท ทั้งประเภทการชำระเงิน, ช่องทางการชำระเงิน, สกุลเงินและเครือข่ายการชำระเงิน (VISA, Master Card, Diners discover, JCB, Payment Union) ซึ่งสามารถรองรับได้หลายช่องทางอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อระบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด

เกี่ยวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์สุตัณฑวิบูลย 

การศึกษา 

  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สถาปนิกซอฟท์แวร์ บริษัท ไอสัปปายะ จำกัด
  • อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …