THRE ผนึก IBM เปิดตัวแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคท์ สำหรับประกันภัยต่อรายแรกในอาเซียน

“บมจ.ไทยรี” พลิกโฉมธุรกิจประกันภัยไทย ผนึกความร่วมมือ “ไอบีเอ็ม” เปิดตัวแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคท์สำหรับการประกันภัยต่อ บนเทคโนโลยีบล็อกเชนและคลาวด์ของไอบีเอ็มรายแรกในอาเซียน ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการรับประกันภัยต่อ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 6 มกราคม 2564 : วันนี้ ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE บริษัทรับประกันภัยต่อที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน เปิดตัว “อินชัวเรอร์เน็ตเวิร์ค” (Insurer Network) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคท์ (smart contract) ในการจัดการด้านการรับประกันภัยต่อบนบล็อกเชนแพลตฟอร์มแรกในอาเซียน พัฒนาโดยบริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่รับผิดชอบงานด้านไอที โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าของไทยรีสามารถทำธุรกรรมได้อย่างโปร่งใสและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันนี้อุตสาหกรรมประกันภัยกำลังถูกดิสรัปท์ (disrupt) มากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างข้อจำกัดนานาประการให้กับธุรกิจ ทำให้บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทลายอุปสรรคทางธุรกิจเหล่านี้ลง การเปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘อินชัวเรอร์เน็ตเวิร์ค’ บน IBM Cloud จะช่วยให้ไทยรีปรับปรุงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำสัญญารับประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัย ที่มีมากกว่า 10,000 ฉบับต่อปี 

การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนบนระบบ IBM Cloud ที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้ จะทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยได้รับประโยชน์จากกระบวนการด้านสัญญารับประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงเอกสาร เพราะระบบมีความปลอดภัยสูงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการจัดการข้อมูลแบบเดิม 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความจำเป็นในการปรับตัวสู่รูปแบบดิจิทัลได้กระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะอุตสาหกรรมประกันภัย แต่รวมถึงอุตสาหกรรมทั้งหมด ต้องพยายามปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดการดำเนินธุรกิจในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ไทยรีมุ่งเน้นที่การจัดการพอร์ตการรับประกันภัยอย่างรอบคอบและเป็นมืออาชีพ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และวันนี้แพลตฟอร์ม ‘อินชัวเรอร์เน็ตเวิร์ค’ ของเรา ที่ได้เปิดใช้งานจริงแล้ว จะสานต่อการสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของอุตสาหกรรมประกันในเมืองไทย ทั้งการแพร่ระบาดและดิสรัปชันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่างแสดงให้เห็นว่าการสร้างธุรกิจให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญเพียงใด

ด้าน นางสาวปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่าแพลตฟอร์ม ‘อินชัวเรอร์เน็ตเวิร์ค’ สำหรับการรับประกันภัยต่อของไทยรี ช่วยเพิ่มความสามารถในการสเกลและสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินงานให้กับธุรกิจ อีกทั้งยังมอบความเร็วและความโปร่งใส ให้กับอีโคซิสเต็มของบริษัทประกันในประเทศไทย วันนี้ ไอบีเอ็มมีความภูมิใจที่ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนของเราที่อยู่บนสภาพแวดล้อม IBM Cloud ที่มีความปลอดภัยสูง เข้าช่วยสนับสนุนไทยรีและเครือข่ายของแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ นี้

โดยเป้าหมายของไอบีเอ็มคือการทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประกันภัยของไทย ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งวางแผนที่จะเชิญบริษัทประกันภัยและโบรคเกอร์เกือบทั้ง 100% ในไทยให้มาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคท์ ‘อินชัวเรอร์เน็ตเวิร์ค’ ที่อยู่บนบล็อกเชนนี้ภายในอีก 2 ปีข้างหน้า 

ขณะที่ นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์ รองผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ไทยประกันภัยต่อ (มหาชน) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า เราต้องการจะเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ลูกค้าของเราก้าวนำเกม และในอนาคตจะมีการเพิ่มความสามารถของแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมถึงการเสนอราคา การพิจารณาสินไหมทดแทน และการตรวจสอบยอดเงินรับจ่าย (reconciliation) โดยผ่านแพลตฟอร์ม ‘อินชัวเรอร์เน็ตเวิร์ค’ นี้ เพื่อมอบนวัตกรรมการบริการในการรับประกันภัยต่อที่ดีที่สุดให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

###

เกี่ยวกับไทยรี
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“ไทยรี”) เป็นบริษัทประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง (A-, Fitch Rating) ไทยรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 และได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมประกันภัย ในการให้บริการประกันภัยต่อ ซึ่งความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรา เราจึงมองหาวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราเติบโตได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากบริการประกันภัยต่อแล้วไทยรียังเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยผ่านบริษัทในเครือ ได้แก่ ThaiRe Services (บริการจัดการสินไหมทดแทนสุขภาพ และการฝึกอบรม), ThaiRe Actuarial (ที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย), EMCS (บริการด้านจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์) และ ThaiRe Innovation (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – InsurTech)

บริษัท ไทยรีอินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่จะช่วยลูกค้าในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากประสบการณ์ 40 ปีในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทำให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้าของเรา และนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

เกี่ยวกับ IBM Blockchain 

ไอบีเอ็มได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำบริการบล็อกเชนสำหรับองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และธุรกิจของบริษัท ได้ร่วมกันทลายอุปสรรคที่ขัดขวางความรวดเร็วในการทำธุรกรรมต่างๆ และพัฒนาการเข้ารหัส (Cryptography) ที่ก้าวล้ำมากที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับการทำธุรกรรม นอกจากนี้ไอบีเอ็มยังเป็นผู้นำในการสนับสนุนโซลูชันบล็อกเชนโอเพนซอร์สสำหรับธุรกิจ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ไอบีเอ็มได้ทำงานร่วมกับลูกค้าหลายร้อยรายในธุรกิจบริการทางการเงิน ซัพพลายเชน ภาครัฐ ค้าปลีก การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล และการดูแลสุขภาพ ในการนำแอพพลิเคชันบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ และสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายจำนวนมากที่เปิดใช้งานรวมถึงอยู่ในขั้นตอนโปรดัคชันในปัจจุบัน แพลตฟอร์ม IBM Blockchain บนคลาวด์ มอบความสามารถแบบ end-to-end ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้สามารถพัฒนา ดำเนินการ ควบคุม และรักษาความปลอดภัยเครือข่ายธุรกิจของลูกค้าได้ ไอบีเอ็มคือสมาชิกรายแรกๆ ของไฮเปอร์เล็ดเจอร์ ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันด้านโอเพนซอร์ส ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IBM Blockchain สามารถดูได้ที่ https://www.ibm.com/blockchain หรือติดตาม Twitter ที่ @ibmblockchain

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …