QAD ออกซอฟต์แวร์ ERP เวอร์ชั่นล่าสุด“QAD Adaptive ERP 2020.1”

หนุนธุรกิจการผลิตปรับองค์กรอย่างว่องไว ชาญฉลาด และสร้างสรรค์ พร้อมเปิดตัวโซลูชั่นในกลุ่ม QAD Adaptive Applications ช่วยผู้ผลิตก้าวสู่การเป็น Adaptive Manufacturing Enterprises

QAD Inc. ผู้ให้บริการ Cloud ERP ซอฟต์แวร์สำหรับระบบบริหารจัดการ  โดยเฉพาะในธุรกิจการผลิต และอุตสาหกรรม ระดับโลก ออกซอฟต์แวร์ ERP เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในชื่อว่า “QAD Adaptive ERP 2020.1” ซึ่งพัฒนาจากโซลูชั่น QAD’s next generation ERP ที่มี Adaptive User Experience (UX) และ QAD Enterprise Platform ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมเปิดตัวการอัปเดตโซลูชั่นส่วนอื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ QAD Adaptive Applications อีกด้วย

ผู้ผลิตทั่วโลกที่ยังเผชิญกับการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด -19 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมทั้งกฎระเบียบใหม่ๆ จากภาครัฐ อาจทำให้ผู้ผลิตหลายรายมองหาวิธีการปรับตัว ทบทวนกลยุทธ์ และกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ความสำเร็จ ซึ่ง QAD เรียกบริษัทเหล่านี้ว่า “Adaptive Manufacturing Enterprises”หรือองค์กรที่สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ERP เวอร์ชั่นล่าสุดนี้ จะช่วยให้กลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้:

  1. การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไดอย่างรวดเร็วว่องไว (Agile) เพื่อที่กระบวนการในการดำเนินงานของระบบสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกได้อย่างทันท่วงที ด้วยการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
  2. ปรับเปลี่ยนได้อย่างชาญฉลาด (Intelligent) ความสามารถในการเชื่อมต่อกับซัพพลายเชน และนำข้อมูลที่มีมาขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของลูกค้าและการแข่งขันในตลาด
  3. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และปรับเปลี่ยนในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ (Innovative  ) มักจะตระหนักถึงความไม่หยุดนิ่งและเน้นความสำคัญของประสบการณ์ของลูกค้า การนำนวัตกรรมและวิธีการบริการใหม่ๆ มาใช้เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

โซลูชั่นของ QAD ยังช่วยให้ Adaptive Manufacturing Enterprises สามารถขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยความสามารถที่สำคัญ 5 ประการ:

  1. การจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Effective Enterprise Management) ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเชื่อมโยงงานต่างๆในองค์กรได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะมีความหลากหลายของสกุลเงิน หลากหลายสาขาทั่วโลก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ และมีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ข้อมูล
  2. การผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing) ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง ในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต้นทุนและคุณภาพ
  3. การบริหารจัดการลูกค้าอย่างสมบูรณ์ (Complete Customer Management) ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้องค์กรสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  4. การจัดการซัพพลายเออร์แบบบูรณาการ (Integrated Supplier Management) ช่วยสร้างมูลค่าแก่ผู้ผลิต โดยการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของซัพพลายเออร์และการมองเห็นซัพพลายเชนทั้งระบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้รวดเร็วขึ้น
  5. การเชื่อมต่อกันของห่วงโซ่อุปทาน (Connected Supply Chain) ช่วยให้ผู้ผลิตทำงานร่วมกับพันธมิตรซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

“QAD Adaptive ERP เวอร์ชั่นล่าสุด ช่วยให้ลูกค้าของ QAD สามารถปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไปกับความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” มิสเตอร์แอนทอล ชิลตัล ซีอีโอของ QAD กล่าว “การพัฒนาครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มรูปแบบการทำงานในโซลูชั่นเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้และในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงซัพพลายเชน การบริหารลูกค้าและการเงิน อีกด้วย” 

นอกเหนือจากการอัปเดตล่าสุดสำหรับ QAD Adaptive ERP ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั่วทั้งธุรกิจการผลิต ไม่ว่าจะเป็น QAD Enterprise Platform และ Adaptive UX แล้ว QAD ยังได้ปรับปรุงโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Adaptive Applications ซึ่งรวมถึง QAD Dynasys DSCP (Demand & Supply Chain Planning), QAD EQMS (Enterprise Quality Management System) และ QAD Precision GTTE (Global Trade & Transportation Execution) 

สำหรับรายละเอียดของการพัฒนา QAD Adaptive ERP และโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QAD Blog: Introducing QAD Adaptive ERP 2020.1

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น QAD Adaptive ERP และวิธีการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Adaptive Manufacturing Enterprise) ติดต่อโดยตรงได้ที่โทร. 02 202 9363

###

เกี่ยวกับบริษัท QAD Inc. – Enabling the Adaptive Manufacturing Enterprise

QAD Inc. เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สำหรับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก ผู้ผลิตทั่วโลกต้องเผชิญกับการหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตของผู้ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องสามารถคิดค้นและเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างทันท่วงที QAD เรียก บริษัท เหล่านี้ว่า “Adaptive Manufacturing Enterprises” ด้วยโซลูชั่นที่ QAD มี จะช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค (Customer Products), อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยี (High-tech) อินดัสเทรียล (Industrial) และอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ (Life Sciences) สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ QAD Adaptive ERP สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรโดยรวม ทั้ง ด้านการผลิต ซัพพลายเชน การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัท QAD ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 และ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตา บาบาร่า ในรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงาน 29 แห่งทั่วโลก รวมทั้งสาขาในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งมากว่า 40 ปี บริษัท ผู้ผลิตกว่า 2,000 รายได้ปรับใช้โซลูชั่น QAD รวมถึงการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การวางแผนอุปสงค์และซัพพลายเชน (DSCP) การดำเนินการค้าและการขนส่งทั่วโลก (GTTE) และระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) เพื่อที่จะเป็น Adaptive Manufacturing Enterprise 

สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการโซลูชั่นระบบ QAD Adaptive ERP สามารถติดต่อทีมงาน QAD ประเทศไทย ได้ที่โทร: 02 202 9369 / 02 202 9363 หรืออีเมล: si3@qad.com 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.qad.com/th-TH 

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …