ประเทศไทยและฟิลิปปินส์- ผู้นำธุรกิจครอบครัวแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อมก้าวสู่อนาคต

จากซ้ายไปขวา: 1. แอนดรูว์ สแตเพิลส์ Global Editorial Director, The Economist Corporate Network 2. วีรีน่า เสี่ยว, กรรมการผู้จัดการSAP ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า 3. รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์, รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศไทย, วันที่ 19 กันยายน 2561- ธุรกิจครอบครัวในไทยและฟิลิปปินส์เชื่อมั่นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการความเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต เนื่องจากโปรแกรมSAPได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ หรือ EIU

จากงานวิจัยพบว่าธุรกิจครอบครัวในไทย มีผลตอบรับในทางที่ดีในการจัดการกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบCloud computing(8.3ใน10มีความมั่นใจที่จะร่วมมือกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย) การเรียนรู้ของเครื่องจักร(8.2) นอกจากนี้ยังได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดในด้านของความสามารถในการคัดเลือกพนักงาน(8.6) รวมไปถึงความสามารถและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (8.6มีความมั่นใจที่จะร่วมมือกับฟิลิปปินส์)

นอกจากนี้ ธุรกิจครอบครัวในไทยยังมีทัศนคติไปในเชิงบวกต่อสภาพของธุรกิจและมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเผชิญหน้ากับสถานการ์ณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เขาจึงไม่ค่อยมีความกังวลในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เป็นทางลบ เช่น เรื่องของกฏหมาย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ สภาพภูมิประเทศ มากนัก เป็นสัญญาณว่าการลงทุนของรัฐบาลและการเริ่มต้นนโยบายประเทศไทย4.0กำลังเป็นที่น่าจับตามอง ธุรกิจครอบครัวในไทยส่วนใหญ่ประเมิณค่าสูงในเรื่องของคุณภาพระบบการศึกษาในการอบรมพนักงานใหม่และคุณภาพโครงสร้างระบบICT

“การมีทัศนคติที่มึความเชื่อมั่นของธุรกิจครอบครัวในไทยนั้นเป็นเสมือนการสร้างความแข็งแกร่งในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้” ไมเคิล โกล์ด บรรณาธิการอาวุโสแห่ง EIU ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกล่าว และยังเสริมอีกว่า “เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของสิ่งที่มีอยู่และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจดิจิตอล พวกเขาไม่สามารถที่จะหวังพึ่งเส้นสายหรือลูกค้าคนสำคัญได้ ธุรกิจครอบครัวและธุรกิจSMEsจึงต้องการการพิสูจน์ตัวเองกับเทคโนโลยีดิจิทัล และจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงวิธีการทำงาน รวมถึงวิวัฒนาการต่างๆ เพื่อที่จะแข่งขันกับธุรกิจในระดับนานาชาติได้”

นอกจากการศึกษาในระดับภูมิภาคแล้ว ผู้นำทางด้านธุกิจครอบครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์, และไทย ยังเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตโดยการ การจำแนกประเภทของบุคคล สภาพแวดล้อม กระบวนการต่างๆ รวมถึง เทคโนโลยีอีกด้วย

ในด้านของความมุ่งมั่นในการเจริญเติบโต ครอบครัวนักธุรกิจไทย กำลังมองหาตลาดใหม่ๆ (8.6) สินค้าใหม่ (8.6) และการรับแผนธุรกิจใหม่ๆ (8.5) ในอีก3 ปีที่จะถึงนี้ และเพื่อที่จะสำเร็จลุล่วง พวกเขากำลังมองหาการร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนความเติบโต ในตลาดใหม่ๆ และ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยมีความประสงค์เป็นอย่างมากในการร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในขณะที่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ

“ด้วยอัตราการเติบโตที่รวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันควบคู่ไปกับการแข่งขันทางการตลาดระดับโลก ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวจำเป็นต้องมีความกล้าที่จะเสี่ยงในการแข่งขันทางการตลาดและมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” วีรีน่า เสี่ยว กรรมการผู้จัดการSAP ประจำภูมิภาคอินโดไชน่ากล่าว ทั้งยังเสริมว่า “สุดท้ายนี้ พวกเขาอาจจะต้องการระบบดิจิทัลเป็นหัวใจในการทำงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกขั้นในระบบ ERP เพื่อที่จะก้าวผ่านทุกมุมมองของธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและรายได้ ผ่านการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลและการใช้งานของเครื่องจักรที่ทันสมัย ”

สำหรับรายงานฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว นอกจากนี้ เรายังได้สร้างเครื่องมือเปรียบแบบระบบออนไลน์  ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะใช้ระบบนี้ในการเตรียมความพร้อมของตนในอนาคตเทียบกับกลุ่มผู้บริหาร

###

เกี่ยวกับ SAP

ในฐานะผู้นำตลาดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันระดับองค์กร SAP (NYSE: SAP) ได้ช่วยเหลือบริษัทขนาดต่างๆในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น จากแบคออฟฟิซ สู่ ห้องประชุมคณะกรรมการ จาก คลังสินค้าสู่หน้าร้าน จากคอมพิวเตอร์สู่อุปกรณ์โทรศัพท์ – SAP ช่วยให้ผู้คนและองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และใช้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคงสถานะภาพการเป็นผู้นำในการแข่งขันทางธุรกิจ แอพพลิเคชั่นและบริการของ SAP ช่วยให้ธุรกิจและลูกค้าภาครัฐกว่า 388,000  รายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.sap.com.

เกี่ยวกับ หน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ (EIU)

หน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ(EIU) ของนิตยสารชื่อดังระดับโลก “THE ECONOMIST” เป็นผู้นำทางด้านซอฟท์แวร์ของโลก โดยเป็นการทำธุรกิจในเชิง business-to-business หรือเป็น ซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่มาจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ ทั้งยังให้ข้อมูลที่รวดเร็ว แม่นยำ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจากทั่วทุกมุมโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eiu.com or www.twitter.com/theeiu.

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่  SAP News Center  หรือฟอลโลว SAP บนทวิตเตอร์ @sapnews

หมายเหตุบรรณาธิการ:

หากต้องการดูตัวอย่างและดาวน์โหลดภาพฟุตเทจมาตรฐานที่ออกอากาศและกดรูปภาพแบบดิจิตอลโปรดไปที่  www.sap.com/photos  บนแพลตฟอร์มนี้คุณสามารถหาเนื้อหาที่มีความละเอียดสูงสำหรับช่องสื่อของคุณได้ หากต้องการดูเรื่องวิดีโอในหัวข้อต่างๆโปรดไปที่   www.sap-tv.com  จากเว็บไซต์นี้คุณสามารถฝังวิดีโอลงในเว็บเพจของคุณ  แบ่งปันวิดีโอผ่านทางลิงค์อีเมลและติดตามข้อมูล RSS จาก SAP TV

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …