ศศินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ SHRM องค์กรวิชาชีพ HR ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กรกฎาคม 2020 – Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Society for Human Resource Management (SHRM) จากสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ HR ระดับโลกในประเทศไทย

SHRM กับ ศศินทร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อย โดยจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพด้าน HR  กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ และโอกาสในการสอบรับรองคุณวุฒิที่เป็นมาตรฐานสากลให้แก่มืออาชีพด้าน HR ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา โดยแล้ว เพื่อตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์  “to create better workplaces for tomorrow” หรือ การสร้างที่ทำงานแห่งอนาคต ซึ่งทั้ง SHRM และศศินทร์ต่างมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของมืออาชีพด้าน HR ด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้าน HR และเชื่อมโยง HR ไปสู่ผู้นำธุรกิจตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

ศ.ดร. เอียน เฟนวิค (Dr. Ian Fenwick) ผู้อำนวยการศศินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร. อเล็กซานเดอร์ อลอนโซ (Dr. Alexander Alonso) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิชาการ Society for Human Resource Management (SHRM) โดยมีคุณอาชาล คานนา (Achal Khanna) ประธานกรรมการบริหาร SHRM India และหัวหน้าธุรกิจเอเชียแปซิฟิกและ MENA   ดร.ชัยพงษ์   พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการศศินทร์ และคุณสุภาพร จันทร์จำเริญ รองอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

“การทำงานด้านการศึกษา ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนด้านเวลาและความพยายามที่คุ้มค่ามากที่สุดของSHRM โดยความร่วมมือระหว่าง SHRM และศศินทร์ จะช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ในการสร้างสถานที่ทำงานที่ดีขึ้นและทำให้โลกดีขึ้น  ในขณะที่ SHRM มีความพร้อมในการรับรองวุฒิ ระบบการเรียนรู้ ความสามารถและองค์ความรู้ ด้าน HR ระดับโลก ศศินทร์ก็มีเกียรติภูมิด้านวิชาการที่ดียิ่งในระดับสากล การเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ จึงเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ของสถาบันที่ต้องการพัฒนาผู้นำที่ทรงพลังและมีความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ ทั้งนี้ SHRM จะยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน จัดหาองค์ความรู้เพื่อสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่และส่งเสริมผลักดันให้พวกเขาก้าวสู่สายงาน HR” คุณอาชาล คานนา ประธานกรรมการบริหาร SHRM India และหัวหน้าธุรกิจเอเชียแปซิฟิก และ MENA กล่าว 

“ทุกคนที่ศศินทร์ตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมมือกับ SHRM อีกครั้ง ด้วยการเปิดหลักสูตร SHRM Advanced Diploma in HR Management ในประเทศไทย เนื่องจากโลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิธีทำงานและวิธีจัดการต่างๆ จึงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้ที่ทำงานด้าน HR ควรมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และนี่คือเหตุผลที่ศศินทร์ และ SHRM ร่วมมือกันในครั้งนี้” ศ.ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครหลักสูตร ศศินทร์ และ SHRM Advanced Diploma in HR Management ได้ที่ https://study.sasin.edu/advanced-diploma-in-hr-management

###

เกี่ยวกับ SHRM 

SHRM เป็นองค์กรวิชาชีพ HR ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพันธกิจในการสร้างที่ทำงานที่ทั้งนายจ้างและพนักงานสามารถเจริญเติบโตไปด้วยกันมา ด้วยการเป็นกระบอกเสียงทุกเรื่องราวเกี่ยวกับงาน แรงงานและสถานที่ทำงาน SHRM ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดประชุมและผู้นำทางความคิดในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ทำงานซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ SHRM ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนทำงานและสมาชิกครอบครัวกว่า 115 ล้านคนทั่วโลก มีผู้บริหารธุรกิจและผู้บริหาร HR ที่เป็นสมาชิกของ SHRM มากกว่า 300,000 คนใน 165 ประเทศ

เกี่ยวกับ Sasin School of Management 

Sasin School of Management หรือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นในฐานะสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชั้นนำของโลกถึง 2 แห่งได้แก่ Kellogg School of Management และ The Wharton School นอกจากนี้แล้ว ศศินทร์ยังเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) และ EQUIS (European Quality Improvement System) ทั้งนี้ Sasin Executive Education ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศศินทร์ได้อบรมผู้บริหารของบริษัทแถวหน้าในไทยและภูมิภาคมาแล้วกว่า 15,000 ราย

About naruethai

Check Also

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการจากชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมแบบออฟไลน์ไปแล้ว 19 ครั้งและแบบออนไลน์ 27 ครั้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มหลากหลายและชุมชนชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย เป็นต้นร้อยละ 60 …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ …