บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เดินหน้า Smart City ร่วมมือเทศกาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี MOU สู่เมืองต้นแบบ

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เดินหน้า Smart Cityผนึกกำลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศึกษา การติดตั้ง และบริหารโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ (Smart Pole) และเทคโนโลยี Smart City (เมืองอัจฉริยะ) สู่เป้าหมายนำเทคโนโลยีมาเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่ ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  ชลบุรี และ นายพิรชัย เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้

ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการเตรียมพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ สามารถบูรณาการข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน รวมบริการต่างๆ  มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนรวม  มุ่งทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนก่อให้เกิดผลผลิตมากขึ้น  

เทศบาลเมืองหนองปรือ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล ให้เป็นเมืองต้นแบบของ Smart City ด้วยการดำเนินการต่างๆ เช่น การวางโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม มีเสาอัจฉริยะ Smart Pole ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ  ติดตั้งอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)  และระบบควบคุม จัดการแบบรวมศูนย์ เมืองอัจฉริยะ ซึ่งทาง เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้คัดเลือกพันธมิตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการพัฒนาโครงการ Smart City มาร่วมดำเนินการ

โดยเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เลือก บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)  ซึ่งมีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ให้เข้าศึกษา เตรียมการก่อนการติดตั้ง และวางระบบ  ซึ่งการศึกษานี้จะครอบคลุมเรื่อง การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครือข่ายสาย Fiber Optic   การติดตั้งและซ่อมบำรุงเสาและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาเสาอัจฉริยะ Smart Pole การพัฒนาซอฟแวร์บริหารจัดการเมือง และอุปกรณ์ต่างๆ บนเสาอัจฉริยะ แบบรวมศูนย์ให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเมือง (City Data Platform) เพื่อให้สอดรับกับกระบวนการเป็น Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด    

นายพิรชัย  เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) กล่าวว่า UTE  มีแผนการดำเนินการพัฒนาโครงการ Smart City ร่วมกับเมืองสำคัญๆ ในประเทศไทยอีก 10 เมือง ตามเป้าหมายเพื่อให้เมืองต่างๆเป็น Smart City อย่างครบวงจรภายในปี 2563

###

About naruethai

Check Also

เดลต้าจัดแสดงโซลูชันระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวภาคการผลิต ในยุค New Normal ณ งาน Automation Expo 2020

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  จัดแสดงโซลูชันระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติล่าสุดที่แม่นยำและประสิทธิภาพสูงด้านพลังงาน เพื่อการผลิตอัจฉริยะและการควบคุมระบบอุตสาหกรรมผ่านคลาวด์ ณ งาน Automation Expo 2020 ที่บูธจัดแสดง …

เทสโก้ โลตัส จับมือเป็นพันธมิตรกับ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน มอบบริการขนส่งสินค้ากว่า 50.4 ล้านกล่องต่อปีสู่ผู้บริโภค

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน รับหน้าที่บริหารและดำเนินงานโลจิสติกส์และการขนส่งแบบครบวงจรจัดการด้านสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารสดและอาหารแช่แข็งของศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคเทสโก้ โลตัสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ 31 สิงหาคม 2563 – เทสโก้ โลตัส ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของเมืองไทยแต่งตั้งให้ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน …