แคมเบียม เน็ตเวิร์ค ขยายความร่วมมือกับ Facebook Connectivity สำหรับโครงการเข้าถึงบริการด้วยระบบไร้สาย

Cambium Networks Logo (PRNewsFoto/Cambium Networks)

โรลลิงเมโดวส์–28 ก.พ.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ – โซลูชัน Terragraph ของ Facebook Connectivity ช่วยให้แคมเบียม เน็ตเวิร์ค สามารถเพิ่มจุดปลายทางในการเข้าถึงบ้าน องค์กร และอาคารชุดของผู้รับบริการ

แคมเบียม เน็ตเวิร์ค (Cambium Networks) ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายไร้สายชั้นนำระดับโลกประกาศทำงานร่วมกับ Facebook Connectivity ในโครงการริเริ่มหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการรวมกลุ่มเครือข่าย Terragraph ในวิทยุไร้สาย Gigabit คลื่นมิลลิเมตร 60GHz (V-Band), ยกระดับโซลูชัน Express Wi-Fi ด้วยเทคโนโลยีการประสานเครือข่าย Wi-Fi รุ่นใหม่ ซึ่งผนวกรวมเข้ากับ Self Organizing Mesh Access (SOMA) และทำงานบนโครงการริเริ่ม Telecom Infra project (TIP) และต้นแบบโครงสร้างพื้นฐาน Smart City เพื่อสร้างมาตรฐานและปรับปรุงการวางระบบสื่อสารไร้สายภาคพื้นเพื่อให้บริการ Wi-Fi นั้นเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจับมือระหว่างแคมเบียม เน็ตเวิร์ค กับ Facebook Connectivity หมายความว่า การเชื่อมต่อ Gigabit สามารถทำได้แล้วสำหรับประชาชนจำนวนมากที่อาศัยและทำงานในพื้นที่ที่การติดตั้งสายสัญญาณยังไม่มีศักยภาพด้านอำนาจการซื้อมากพอ การขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี้หมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการสร้างสภาวะการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และดึงดูดใจมากขึ้น รวมถึงโทรเวชที่มีประสิทธิภาพ และที่มากไปกว่านั้นก็ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

– การเข้าถึงแบบไร้สายระดับ Gigabit คลื่นมิลลิเมตร 60GHz – แพลตฟอร์มคลื่นมิลลิเมตร 60GHz ของแคมเบียม เน็ตเวิร์ค ผนวกกับเทคโนโลยีการรวมเครือข่ายของ Terragraph ระบบมาตรฐาน 802.11ay หลายโหมดนี้ สามารถปรับแต่งให้รองรับโหมด Point-to-Point (PTP), Point-to-Multipoint (PMP) หรือโหมดรวมเครือข่าย ขณะที่การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมมีเป้าหมายเพื่อวางระบบบริการในเขตชานเมืองและตัวเมือง โซลูชันนี้จึงมอบประตูปลายทางในการเข้าถึงบ้าน องค์กร และอาคารชุดของผู้รับบริการ สามารถส่งวิดีโอกล้องวงจรปิด และเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ นอกจากนี้โซลูชันนี้ยังสามารถวางระบบสื่อสาร Gigabit ความหน่วงต่ำสำหรับทราฟฟิกเครือข่าย 4G หรือ 5G ด้วย

– ให้บริการ Wi-Fi ได้เร็วขึ้น – การร่วมมือกันระหว่างทีมวิจัยและพัฒนาของแคมเบียม เน็ตเวิร์ค และ Facebook Connectivity ช่วยให้ผู้ให้บริการวางระบบสื่อสาร Wi-Fi ที่น่าเชื่อถือได้ง่ายขึ้น เชื่อมต่อเข้ากับ SOMA ที่ขับเคลื่อนด้วยจุดเข้าถึง (AP) Wi-Fi และหากระบบ AP ล่มแล้ว เทคโนโลยี SOMA Wi-Fi จะใช้ฟังก์ชันแก้ไขตัวเองในการปรับค่าอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานได้ในทุกสถานการณ์ และปรับค่าเพื่อดำเนินการผ่าน AP เครือข่ายรวม หรือ AP เกตเวย์ที่เหลืออยู่

– ปรับปรุงระบบสื่อสารไร้สายภาคพื้น – ระบบสื่อสารไร้สายภาคพื้นบนคลื่นความถี่ที่ไม่มีใบอนุญาตกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับบริการ Wi-Fi ในบ้านและนอกอาคาร โดยระบบสื่อสารไร้สายภาคพื้นนี้ไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนในการติดตั้งสายสัญญาณ แต่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการเชื่อมต่อกับ AP Wi-Fi ซึ่งแคมเบียม เน็ตเวิร์ค กำลังทำงานกับ Facebook Connectivity และผู้นำอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ ในการใช้ประโยชน์ร่วมจากโครงข่ายไร้สายที่ไม่มีใบอนุญาตระหว่างระบบสื่อสารไร้สายภาคพื้นกับวิทยุ Wi-Fi ซึ่งจะนำไปสู่การใช้คลื่นความถี่ที่ไม่มีใบอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณงานได้มากขึ้น

– เมืองอัจฉริยะ – แคมเบียม เน็ตเวิร์ค ทำงานร่วมกับ Facebook Connectivity และสมาชิกรายอื่น ๆ ของ TIP เพื่อจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ในการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและอื่นๆ ที่เป็นกระดูกสันหลังสำหรับเมืองอัจฉริยะ

“Facebook ยึดมั่นในการทำงานกับพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น” Dan Rabinovitsj รองประธาน Facebook Connectivity กล่าว “แคมเบียม เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญที่มีผลงานกับ Express Wi-Fi, เทคโนโลยี SOMA, โซลูชัน Terragraph และโปรแกรม TIP การจับมือระหว่างแคมเบียม เน็ตเวิร์ค กับ Facebook จะเสริมสร้างพลังแห่งการพัฒนาประชาธิปไตยบนโลกอินเทอร์เน็ต”

รายงาน Gartner’s “Market Guide for 5G New Radio Infrastructure” ที่เขียนโดย Peter Liu, Sylvain Fabre และคณะ และตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2019 ระบุว่า “ภายในปี 2021 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G NR จะมีสัดส่วนถึง 19% ของรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานระบบไร้สายทั้งหมดของผู้ให้บริการการสื่อสาร (CSPs) เพิ่มขึ้นจากระดับ 6% เมื่อปี 2019”

“การร่วมมือเชิงรุกกับผู้นำอุตสาหกรรม ช่วยให้เราสามารถนำเทคโนโลยีไร้สายมาสู่การสนทนาเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ กลุ่มโซลูชันไร้สายระดับ Gigabit ของแคมเบียม เน็ตเวิร์ค ทำให้เกิดการเชื่อมต่อจากระบบคลาวด์สู่ลูกค้า” Atul Bhatnagar ประธานและซีอีโอของแคมเบียม เน็ตเวิร์ค กล่าว “ประสบการณ์ที่เรามีกับเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงกรณีการใช้งาน และความถี่ ช่วยให้เราสามารถพัฒนาโซลูชันได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนการเป็นเจ้าของที่มีความได้เปรียบ โซลูชันการรวมระบบไร้สายที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี 60 GHz Terragraph หลายโหมดรุ่นใหม่ ช่วยเพิ่มความเร็วในระดับ Gigabit โดยที่ไม่ต้องลงทุนและเสียเวลากับการติดตั้งสายสัญญาณ ระบบเหล่านี้อาจจัดเตรียมและบริหารจัดการจากคอนโซลคลาวด์ cnMaestro(TM) ซึ่งเปิดโอกาสให้เห็นเทคโนโลยีไร้สายในระบบเครือข่ายได้อย่างครอบคลุม เปิดทางให้โอเปอเรเตอร์รองรับปริมาณงานได้มากขึ้นและทำให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากขึ้น โซลูชันไร้สายของเรามอบผลลัพธ์ที่อัศจรรย์ในการแก้ปัญหาความท้าทายในด้านการเชื่อมต่อที่สำคัญทางธุรกิจ”

###

เกี่ยวกับแคมเบียม เน็ตเวิร์ค

แคมเบียม เน็ตเวิร์ค คือผู้ให้บริการโซลูชั่นการเชื่อมต่อไร้สายชั้นนำระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้คน สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บริษัทมีความชำนาญในการให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ไร้สายครบวงจรที่เชื่อถือได้ ยืดหยุ่น และปลอดภัยภายใต้สภาวการณ์ที่กดดัน ช่วยให้ผู้ให้บริการรวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ สามารถสร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อ Intelligent Edge แคมเบียม เน็ตเวิร์ค มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิคาโก นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินเดีย และจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกที่เชื่อถือได้ www.cambiumnetworks.com 

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …