ไฮบริดคลาวด์กำลังได้รับความนิยม จากการที่องค์กรถึง 73% ทำการย้ายแอปพลิเคชัน จากพับลิคคลาวด์กลับไปบนดาต้าเซ็นเตอร์ของตนเอง

รายงานเผยว่าองค์กรจะต้องมีการนำไฮบริดคลาวด์มาใช้เป็นมาตรฐานเพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการใช้งาน

กรุงเทพฯ – 14 พฤศจิกายน 2562นูทานิคซ์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับองค์กรประกาศผลสำรวจดัชนีการใช้คลาวด์ระดับองค์กร (Enterprise Cloud Index: ECI) ขององค์กรทั่วโลกครั้งที่ 2 พร้อมผลการวิจัยในการเลือกใช้ไพรเวทคลาวด์ ไฮบริดคลาวด์และพับลิคคลาวด์สำหรับองค์กร จากรายงานค้นพบว่า องค์กรมีการวางแผนที่จะโยกการลงทุนไปสู่สถาปัตยกรรมไฮบริดคลาวด์อย่างจริงจัง รวมถึงแผนการปรับใช้ไฮบริดคลาวด์ อย่างมีนัยสำคัญในอีกห้าปีข้างหน้า จากการสำรวจปี 2562 แสดงให้เห็นว่า 85% ของผู้ตอบเลือกไฮบริดคลาวด์เพื่อใช้ในการทำงานด้านไอทีที่สมบูรณ์แบบ

แวนสัน บอร์น ผู้ทำวิจัยในนามของนูทานิคซ์ เป็นปีที่สองติดต่อกัน ได้ทำการวิจัยเพื่อจะได้ทราบถึงสถานะของการใช้คลาวด์ในองค์กรทั่วโลกและแผนการใช้งาน ผู้ทำวิจัยได้ทำการสอบถามผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีจำนวน 2,650 คนจาก 24 ประเทศทั่วโลกว่า ปัจจุบันองค์กรของพวกเขาใช้งานแอปพลิเคชันธุรกิจบนระบบใด และในอนาคตวางแผนที่จะใช้ระบบใด ความท้าทายในการใช้งานคลาวด์ขององค์กรคืออะไร การริเริ่มใช้คลาวด์เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการและลำดับความสำคัญด้านไอทีอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามในปีนี้มาจากอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท หลากหลายขนาดธุรกิจ ในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก

รายงานปีนี้แสดงให้เห็นว่า การสร้างสรรค์และดำเนินกลยุทธ์คลาวด์กลายเป็นความท้าทายที่มีหลากหลายมิติ ในด้านหนึ่งคุณค่าเบื้องต้นของการใช้พับลิคคลาวด์คือการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้อย่างมาก แต่ปัจจุบันองค์กรพบว่า ควรจะมีข้อพิจารณาอื่น ๆ ในการเลือกระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ และนั่นหมายถึงกลยุทธ์ในการเลือกใช้คลาวด์มีความแตกต่าง ต้องเลือกให้เหมาะกับแต่ละองค์กร กับการใช้งานแต่ละแบบ เช่น แอปพลิเคชันที่ไม่สามารถคาดการณ์การใช้งานได้อาจเหมาะกับพับลิคคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่น แต่เวิร์คโหลดที่มีลักษณะที่คาดการณ์ได้จะสามารถทำงานบนดาต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ในองค์กรได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการใช้งานบนพับลิคคลาวด์ นอกจากนี้ การประหยัดค่าใช้จ่ายยังขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการเลือกใช้แต่ละแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่มีระดับการให้บริการและราคาให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้องค์กรจะต้องหมั่นตรวจสอบแผนการใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่มักจะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

ความยืดหยุ่นเป็นหัวใจสำคัญในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไฮบริดคลาวด์เป็นระบบที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ รายงานฉบับนี้ได้เผยถึงข้อมูลหลัก ๆ ดังนี้

  1. แอปพลิเคชันต่าง ๆ กำลังถูกโยกย้ายจากพับลิคคลาวด์ กลับไปไว้ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กร เกือบสามในสี่ (73%) ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่า พวกเขากำลังย้ายแอปพลิเคชันบางตัวออกจากพับลิค คลาวด์ไปไว้ยังดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กร โดย 22% ของผู้ใช้เหล่านั้นกำลังย้ายแอปพลิเคชันมากกว่าห้าตัวขึ้นไป ซึ่งการกระทำเช่นนี้ตอกย้ำว่าองค์กรจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของไฮบริดคลาวด์เพื่อทำให้องค์กรสามารถปรับใช้งานโครงสร้างพื้นฐานไอทีได้ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  2. ความปลอดภัยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อกลยุทธ์การใช้คลาวด์ใน อนาคตขององค์กร  กว่าครึ่ง (60%) ของผู้ตอบแบบสอบถามปี 2562 กล่าวว่า สถานะด้านความปลอดภัยของคลาวด์จะมีผลกระทบอย่างมากที่สุดต่อแผนการเลือกใช้คลาวด์ในอนาคต ในทำนองเดียวกันความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับถือเป็นตัวแปรอันดับต้น ๆ (26%) ในการตัดสินใจเลือกใช้งานขององค์กร
  3. ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีต่างลงความเห็นว่า ในบรรดารูปแบบการปฏิบัติการด้านไอทีทั้งหมด ไฮบริดคลาวด์เป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งในสี่ (28%) ระบุว่าไฮบริดเป็นรูปแบบที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งนับเป็นจำนวนที่มากกว่าผู้เลือกไพรเวทคลาวด์/ระบบปิดแบบเดิมเพียงอย่างเดียว (21%) และเป็นจำนวนมากกว่าถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่เลือกแบบดั้งเดิมที่เป็นการเก็บในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว (13%) เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะองค์กรต่าง ๆ สามารถเลือกระบบคลาวด์ที่เหมาะสมกับความต้องการด้านความปลอดภัยของตน
  4. ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบหนึ่งในสี่ (23.5%) ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในปัจจุบัน บริษัทจำนวนมากยังตามไม่ทันกับการใช้คลาวด์ในองค์กร อย่างไรก็ตาม แผนงานต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่า ในระยะเวลาหนึ่งปี จำนวนองค์กรที่ไม่มีการใช้คลาวด์จะลดลงไปอยู่ที่ 6.5% และในระยะเวลาสองปี จะลดลงกว่าครึ่งไปอยู่ที่ 3% ทั้งนี้รายงานพบว่าจำนวนองค์กรที่ไม่มีการใช้คลาวด์ในทวีปอเมริกาลดลงเล็กน้อยที่ระดับ 21% เมื่อเทียบกับแถบยุโรป-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา (EMEA) ซึ่งลดลง 25% และเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) ลดลง 24%
  5. องค์กรต่าง ๆ กำลังพยายามให้คลาวด์คอมพิวติ้งเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามปีนี้เกือบสามในสี่ (72%) กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบคลาวด์ในองค์กร ส่วนอีก 64% เห็นว่าการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กรของพวกเขา

เวนดี้ เอ็ม. ไฟเฟอร์ หัวหน้าผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนูทานิคซ์ กล่าวว่า “ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ยังดิ้นรนต่อสู้กับการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลที่ซับซ้อน ความยืดหยุ่นและความปลอดภัยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้การเลือกใช้ระบบคลาวด์ราบรื่น และน่าเชื่อถือ องค์กรมีความเข้าใจและยอมรับไฮบริดคลาวด์มากขึ้น แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากคลาวด์ได้เต็มที่ที่สุด ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะเห็นธุรกิจต่าง ๆ กลับมาคิดทบทวนถึงวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากไฮบริดคลาวด์ ซึ่งรวมถึงการจ้างทีมงานด้านไอทีที่มีทักษะด้านไฮบริดคอมพิวติ้ง และการเพิ่มทักษะให้กับทีมงานเพื่อจะได้ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นให้ทัน”

อาซิส นัดคาร์นี รองประธานกลุ่มระบบโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของ IDC กล่าวว่า “คลาวด์คอม พิวติ้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ได้นำความท้าทายหลายอย่างตามมาด้วย ซึ่งรวมถึงความปลอดภัย ข้อวิตกด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และค่าใช้จ่ายที่สูง จากรายงานดัชนีขององค์กรที่ใช้คลาวด์ปี 2562 แสดงให้เห็นว่า ไฮบริดคลาวด์จะยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร เพราะจะทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและเพื่อความคล่องตัวในการทำงานได้อย่างปลอดภัย”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน กรุณาดาวน์โหลด “Nutanix Enterprise Cloud Index 2019” ฉบับเต็มได้ที่นี่

###

เกี่ยวกับนูทานิคซ์

นูทานิคซ์เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ และโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ ช่วยให้ฝ่ายไอทีไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถมุ่งเน้นกับความสำคัญบนแอปพลิเคชัน และบริการที่เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ บริษัททั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์ Enterprise Cloud OS ของนูทานิคซ์ เพื่อให้บริหารจัดการแอปพลิเคชันได้ในคลิกเดียวและสามารถโยกย้ายไปมาได้ทั้งพับลิคคลาวด์ ไพรเวทคลาวด์ และดิสทริบิวเต็ดเอจด์คลาวด์ ดังนั้นจึงสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ทุกขนาด และทุกรูปแบบด้วยต้นทุนรวมที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้องค์กรสามารถให้บริการสภาพแวดล้อมไอทีประสิทธิภาพสูงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ดูแลการทำงานของแอปพลิเชั่นต่างๆ สัมผัสประสบการณ์เสมือนคลาวด์อย่างแท้จริง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nutanix.com หรือติดตามเราได้ที่ทวิตเตอร์ @Nutanix

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …