ไซเซลแนะนำกลยุทธ์ระหว่างการตั้งเครือข่ายไร้สายที่สำนักงานหรือใช้คลาวด์บริหาร

ในปัจจุบัน อุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแล็ปท้อป สมาร์ทโฟน แท้ปเล็ตจะมีชิปเซ็ทรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับอินเทอร์เน็ตอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การ์ทเนอร์ (Gartner) คาดว่าตลาดองค์กรและยานยนต์จะมีอุปกรณ์เชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตในตัว (Internet of Things: IoT) จะเติบโตเป็น 5.8 พันล้านชิ้นในปีคศ.  2020 เพิ่มขึ้น 21% จากปีคศ. 2019 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้งาน 4.8 พันล้านคน เพิ่มขึ้น 21.5% จากปีคศ. 2018 และในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเองนับวันจะกลายเป็นบริการพื้นฐานเหมือนบริการสาธารณูปโภคทั่วไป

ดังนั้น หมายความว่า จะมีจำนวนอุปกรณ์โมบายที่จะเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายขององค์กรมากขึ้นอีกมาก  องค์กรจะต้องพิจารณาเลือกใช้เครือข่ายที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการมากมายเหล่านั้น ให้มีการเชื่อมต่อที่สม่ำเสมอราบรื่น ให้แบนด์วิดท์สูง ความเร็วสูง 

วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมโครงข่าย WLAN

องค์กรมักมีคำถาม  ว่าควรจัดเครือข่ายไร้สาย  (WLAN: Wireless LAN) ตั้งที่สำนักงาน (On-premises WLAN) และใช้อุปกรณควบคุมอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless LAN Controller) ดี? หรือบริหารผ่านคลาวด์ (Cloud-managed WLAN) ดี? ซึ่งเราควรย้อนกลับไปดูถึงวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมโครงข่าย WLAN ก่อน แล้วจึงพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างรูปแบบทั้งสองกันต่อไป

ยุคที่แอคเซสพ้อยท์ทำงานเดี่ยว  

ย้อนกลับไปในยุคที่เริ่มมีเครือข่ายไร้สาย  อุปกรณ์แอคเซสพ้อยท์แต่ละชิ้นจะทำงานและถูกบริหารแยกชึ้นกัน ซึ่งการใช้งานอิสระนี้ไม่ได้สร้างปัญหาใดๆ เนื่องจากส่วนใหญ่องค์กรจะใช้แอคเซสพ้อยท์ในงานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ในห้องประชุม หรือที่ล้อปบี้ และมีอุปกรณ์โมบายเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนน้อย

ยุคที่นำอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สายมาติดตั้งใช้งานที่สำนักงาน    

ต่อมา ความต้องการใช้งานเปลี่ยนไป ผู้ใช้งานต้องการใช้สัญญาณไวไฟในอาคารมากขึ้น อาทิ ในการประชุมและใช้จำนวนแอคเซสพ้อยท์นับร้อยๆ ชิ้น แต่แอคเซสพ้อยท์ยังไม่สามารถประสานงานระหว่างเครื่องกันเองได้ มีผลทำให้เกิดปัญหาด้านเทคนิค อาทิ การจัดโหลดบาลานซ์ การเลือกช่องทางสัญญาณ การทำ RF optimization การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งาน และการทำโรมมิ่ง ซึ่งมักส่งผลให้เครือข่ายทำงานไม่สม่ำเสมอและคาดการณ์การทำงานในอนาคตไม่ได้

ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อจัดการทราฟฟิคและบริหารแอคเซสพ้อยท์ให้เป็นไปในทางเดียวกัน เช่น การตั้งค่าและนโยบายต่างๆ  แต่ยังต้องอาศัยบุคลากรด้านไอทีที่มีความชำนาญมากขึ้น ในการดูแล ตั้งค่าระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ยุคที่ใช้คลาวด์บริหารเครือข่าย  

หากองค์กรเลือกใช้โซลูชั่นบริหารเครือข่ายผ่านคลาวด์ องค์กรจะไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายเพื่อติดตั้งในทุกสาขาสำนักงาน   ในที่นี้ คลาวด์จะมีตัวคอนโทรลเลอร์เสมือนทำงานในพับลิคคลาวด์และรองรับแอคเซสพ้อยต์ทุกชิ้นผ่านอินเทอร์เน็ต  คลาวด์จึงสามารถบริหารแอคเซสพ้อยต์ได้ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าเริ่มใช้งาน การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาต่างๆ

องค์กรเพียงจ่ายค่าโซลูชั่นบริหารเครือข่ายไร้สายขององค์กรผ่านคลาวด์นี้ในรูปแบบค่าบริการรายปี ทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในการวางแผนงบประมาณได้มากกว่า  และเพียงจ่ายค่าไลเซนส์ (Subscribed licenses) เท่านั้น คลาวด์จะช่วยดูแลเรื่องอื่นๆ ให้อย่างครบครัน รวมถึง การสำรองข้อมูล การเก็บข้อมูล การทำระบบสำรอง และอื่นๆ อีกมาก

ประโยชน์ของการใช้ระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายตั้งที่สำนักงาน และการใช้คลาวด์บริหารจัดการ  

ข้อดีของการใช้ระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายติดตั้งที่สำนักงาน

  • พึ่งพาอินเทอร์เน็ตน้อยลง

โซลูชั่นที่ใช้คลาวด์บริหารจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Wireless control data กับอุปกรณ์แอคเซสพ้อยต์ทั้งหลายในการตั้งค่า พิสูจน์ตัวตนก่อนใช้งานและอื่นๆ  ซึ่งหากองค์กรนั้นมีปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือมีค่าความหน่วงสูง หรือมีปัญหาด้านทรูพุธความเร็วที่ไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน แต่ในทางตรงกันข้าม อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สายแบบที่ติดตั้งที่สำนักงานจะสามารถจัดการปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องอาศัยการใช้อินเทอร์เน็ต

  • ยืดหยุ่น ใช้งานและการทำงานต่อเนื่องกว่า

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายที่สำนักงานจะได้รับการยอมรับว่ามีความยืดหยุ่น และปรับให้ใช้งานตรงต่อความต้องการมากกว่าในหลายๆ กรณี สามารถรองรับคุณสมบัติขั้นสูงของอุปกรณ์ไวไฟ และแอปพลิเคชั่นได้มากกว่า  นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นเครือข่ายใหญ่ที่ใช้แอคเซสพ้อยต์นับร้อยๆ ชิ้น   ระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายที่ตั้งค่าเป็น Role-based access control และมี Secondary controller configuration จะสามารถทำงานเข้ากันได้ดี เพื่อสร้างศักยภาพในการเข้าใช้งานเครือข่ายแลนทีดีกว่าและให้การทำงานที่ต่อเนื่องกว่า

ข้อได้เปรียบของการโซลูชั่นที่บริหารผ่านคลาวด์ 

  • เริ่มต้นใช้งานและบริหารจากที่อื่นได้อย่างง่ายๆ

โซลูชั่นนี้จะช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างง่ายขึ้นมาก เนื่องจากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไร้สายที่สาขาใดๆ เลย ผู้ให้บริการคลาวด์จะเชื่อมต่อจากระยะไกลเข้ามาจัดการกับอุปกรณ์โดยตรงได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำ ณ ที่นั้น และเคล็ดลับที่สำคัญคือ ควรเลือกใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีบริการระดับสูงประเภท Zero-touch deployment ที่ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีเข้าไปจัดการใดๆ  จึงเห็นได้ชัดว่า การใช้โซลูชั่นที่บริหารผ่านคลาวด์นี้ทำให้การจัดการเครือข่ายเป็นไปอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ไอทีไม่เพียงพอ

  • ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์จำนวนมากๆ ในการควบคุมระบบ 

โซลูชั่นที่บริหารผ่านคลาวด์นี้สามารถบริหารแอคเซสพ้อยต์ได้ไม่จำกัด จึงช่วยให้ปรับขนาดเครือข่ายเป็นไปอย่างง่ายๆ  องค์กรจึงสามารถใช้โซลูชั่นนี้ในการบริหารแอคเซสพ้อยต์เพียงชิ้นเดียว และเพิ่มจำนวนได้ทันทีที่ธุรกิจขยายตัวหรือมีการขยายสาขาใหม่ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติม

แล้ว องค์กรแบบใดที่ควรใช้คลาวด์?

ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า องค์กรแบบใดที่ควรใช้โซลูชั่นแบบคลาวด์ เนื่องจากโครงสร้างการเชื่อมต่อไร้สายทั้งสองรูปแบบล้วนให้ประโยชน์ต่อองค์กร  แต่คำถามดังต่อไปนี้อาจช่วยให้ท่านตัดสินใจได้

ท่านมีเจ้าหน้าที่ไอทีในการบริหารเครือข่ายจำนวนจำกัดหรือไม่?

หากท่านมีเจ้าหน้าที่ไอทีสนับสนุนงานให้กับธุรกิจสาขาจำนวนหนึ่งและมีพนักงานประจำที่สาขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ท่านอาจพิจารณาใช้โซลูชั่นอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สายติดตั้งที่สำนักงานได้ เนื่องจากสามารถออกแบบใช้งานได้ตามความต้องการจริงได้ดี  แต่ถ้าหากทีมงานของท่านมีจำนวนน้อยและท่านเองกำลังมองหาหนทางที่จะทำให้การจัดการเป็นไปอย่างง่ายๆ  โซลูชั่นแบบคลาวด์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

องค์กรของท่านมีสาขากระจายตัวในสถานที่หลายแห่งหรือไม่?

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายติดตั้งที่สำนักงานเหมาะกับองค์กรใหญ่ที่มีเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลเพียงพอ แต่โซลูชั่นที่ใช้คลาวด์บริหารนั้น จะช่วยจัดให้แอคเซสพ้อยต์สามารถตั้งค่าเองได้จะเหมาะกับธุรกิจมีสาขาหลายแห่ง เช่น เชนร้านค้าที่มีร้านสาขาขนาดเล็กในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งพนักงานที่สาขานั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที เพียงแต่เสียบสายไฟและเปิดอุปกรณ์  เจ้าหน้าที่จะเชื่อมต่อรีโมทเข้าไปจัดการตั้งค่าและตรวจสอบอุปกรณ์จากที่อื่นได้  

องค์กรของท่านมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม่?

เนื่องจากโซลูชั่นแบบคลาวด์ไม่ต้องการอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สายที่เป็นฮาร์ดแวร์ และไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าอุปกรณ์นั้นควรเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ ในเวลาที่ท่านเพิ่มจำนวนแอคเซสพ้อยต์เข้าไปในระบบณ ที่ใด จำนวนเท่าใด เมื่อไหร่ก็ได้   นอกจากนี้ บริการโซลูชั่นแบบคลาวด์นี้จะเป็นลักษณะจ่ายตามที่ธุรกิจขยายตัว (Pay as you grow) จึงทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในปัจจุบันและในอนาคตที่มักมีความไม่แน่นอนสูง 

ไม่ว่าองค์กรจะเลือกใช้โซลูชั่นที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สายหรือใช้โซลูชั่นบริหารเครือข่ายผ่านคลาวด์ ไซเซลมีความพร้อมจัดหาโซลูชั่นที่ช่วยบริหารอุปกรณ์ไร้สายจากที่เดียวกันได้อย่างปลอดภัย เอื้อให้องค์กรสามารถรองรับอุปกรณ์ไอโอทีในที่ทำงาน อุปกรณ์ส่วนตัวที่พนักงานนำมาใช้ในงานและอุปกรณ์ของแขกผู้มาเยือนองค์กรได้อย่างคล่องตัว  ด้วยตระกูลผลิตภัณฑ์ NXC Wireless Controller Seriesและกลุ่มผลิตภัณฑ์เกตเวย์พร้อมฟังก์ชัน AP Controller  มีความสามารถช่วยขยายเครือข่ายอย่างยืดหยุ่นและใช้งานเข้ากับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างยอดเยี่ยม โซลูชั่นเนบูล่าสำหรับคลาวด์ของไซเซล (Nebula Cloud Networking Solution) สามารถควบคุมอุปกรณ์เนบูล่าได้ทั่วทุกสถานที่ผ่านอินเตอร์เฟซการจัดการเดียว 

Gartner Forecast:  https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-08-29-gartner-says-5-8-billion-enterprise-and-automotive-io

###

เกี่ยวกับไซเซล 

ไซเซลให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยีและบริการที่สร้างลูกค้าเป็นหลัก ไซเซลได้เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโลกของอินเทอร์เน็ตมาเกือบ 30 ปี  ทั้งนี้ ศักยภาพในการประยุกต์และสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายได้ส่งให้ไซเซลเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าของผู้ที่สร้างการเชื่อมต่อให้กับโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ องค์กรธุรกิจและผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป 

ไซเซลมีความแข็งแกร่งในธุรกิจการสื่อสาร และมีความสำเร็จทั่วโลกที่โดดเด่น ยากที่ใครจะตามทัน อันได้แก่   

  • ให้บริการในตลาด 150 ประเภทของตลาดทั่วโลก
  • มีพันธมิตรมากกว่า 1,500 รายทั่วโลก
  • สร้างการเชื่อมโยงทั่วโลกด้วยอุปกรณ์มากกว่า 100 ล้านชิ้น 
  • ช่วยให้ธุรกิจกว่า 700,000 แห่งทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นด้วยโซลูชั่นจากไซเซล 

ในวันนี้ ไซเซลช่วยสร้างเครือข่ายแห่งอนาคต เสริมศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานทำงานชั้นนำ ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังให้แก่ผู้คนในด้านการทำงาน การดำเนินชีวิต และยามสันทนาการ ทั้งนี้ ไซเซลคือพันธมิตรด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายของท่าน   

About naruethai

Check Also

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม Best Sustainability Award และ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน (THSI) จากงาน SET Sustainability Awards 2562

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 28 พฤศจิกายน 2562 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Sustainability …

AIS ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมเดินหน้าภารกิจชวนคนไทย สร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

27 พฤศจิกายน 2562: AIS ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ …