ต่อจุดภารกิจ “คิดเผื่อ” ปรับสปีดธุรกิจไทย เสริมแกร่งองค์ความรู้ยุคดิจิทัล
ในงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค @เชียงใหม่

19 กรกฎาคม 2562: AIS Academy นำทัพวิทยากรจากองค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ทั้ง Google Cloud, IBM, Amazon, ไทยคม และ The Standard ร่วมเปิด “ภารกิจคิดเผื่อ” สุดยิ่งใหญ่กับงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ครั้งแรกของภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมปรับในการเปลี่ยนธุรกิจ (Business Transformation) และถ่ายทอดเคล็ดลับนอกตำราเรียนจากประสบการณ์ตรงในการนำ Big Data มาช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต โดยตลอดการจัดงาน ได้รับความสนใจจากเหล่าผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษา และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ 

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส กล่าวถึงภารกิจคิดเผื่อ ครั้งที่ 3 ในงาน ACADEMY for THAIs: to the Region จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ว่า “ภารกิจนี้ ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวเชียงใหม่อย่างล้นหลาม โดยองค์ความรู้ที่เรานำมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเหล่าวิทยากรชั้นนำในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคธุรกิจในภูมิภาคได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์จากการทำ Business Transformation ที่เรานำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน จะเป็นส่วนช่วยเสริมทางเลือกในการต่อยอดภาคธุรกิจให้แข็งแกร่ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีเศรษฐกิจที่เติบโตและมีศักยภาพสูงด้วยองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ความพร้อมทางสภาพสังคม การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐานยอมรับในระดับสากล ซึ่งเชียงใหม่มีความพร้อมเป็นอีกเมืองหลักอันดับต้นๆ ของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ”

สำหรับงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เอไอเอส เชิญเหล่าวิทยากรชั้นนำของภาคธุรกิจไทยและระดับโลกไปพบกับชาวเชียงใหม่ถึงที่ เพื่อร่วมไขคำตอบของการเรียนรู้และลงมือทำ จนได้เป็นสูตร Business Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของโลกยุคดิจิทัลและเห็นความสำคัญของการใช้ Data ในการต่อยอดธุรกิจ นำโดย Mr.Yuval Dvir, Global Head of Scaled Partnership, Google Cloud / คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และซอฟท์แวร์โซลูชั่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด / คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม / คุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล Solution Architect Manager, Amazon Web Services / คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Standard และ ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เอไอเอส ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

“เราเชื่อโดยตลอดว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียว หาใช่การเติบโตที่ยั่งยืน ในการจะพัฒนาทักษะเสริมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยความรู้ของศาสตร์ในโลกยุคใหม่หลายๆ ด้าน เอไอเอส ในฐานะภาคเอกชน นอกจากทำหน้าที่ Operator อย่างดีที่สุดแล้ว เราจึงตั้งใจมุ่งมั่นในการเดินหน้า “ภารกิจคิดเผื่อ” เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่มีอุดมการณ์เพื่อสังคมไทยด้วยกัน มาร่วมออกแบบองค์ความรู้ผ่านการจัดสัมมนา AIS Academy for Thais และพร้อมจะเป็นหน่วยเล็กๆ ที่จะร่วมเคลื่อนสังคมไทยอย่างสุดความสามารถ เพื่อเร่งสร้างความพร้อมของสังคมให้มีแรงขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปด้วยกัน” นางกานติมา กล่าวทิ้งท้าย

###


เกี่ยวกับ AIS Academy

ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา AIS Academy จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จากทั้งภายในและนอกประเทศ ด้วยบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรในทุกระดับชั้น โดยมี Digital Platform เป็นแหล่งความรู้ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ ต่อจากนั้น AIS Academy ขยับบทบาทสู่ภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อคนไทยทุกคน โดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่สังคมไทยเพิ่มเติมขึ้น ผ่านการร่วมกับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จัดงานสัมมนานานาชาติ ACADEMY for THAIs ขึ้นเป็นครั้งแรก ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Disruption ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากหลากหลายสถาบัน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, เมืองไทยประกันชีวิต, Minor International, SEAC, มหาวิทยาลัย Stanford และ MIT มาเล่าถึงบทบาทของเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มาพลิกโฉมวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI, IOT, Robotic และ Blockchain รวมถึงต้นปีที่ผ่านมา AIS Academy ได้จัดงาน AIS ACADEMY for THAIs: Intelligent Nation Series โดยนำ Case Study ที่น่าสนใจในบริบทของไทยและระดับโลกอย่าง Netflix, IBM, Skype, เซ็นทรัลกรุ๊ป, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และ Class Café มาสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด การก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนในโลกธุรกิจ

About naruethai

Check Also

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน “Gov Cloud 2020” ชูศักยภาพคลาวด์กลางภาครัฐ ยกระดับการให้บริการประชาชนยุคดิจิทัล

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน“Gov Cloud 2020” The Future of Digital Government  ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สดช.) ร่วมกับ …

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงาน 5G WHA Smart Ecosystem งานใหญ่แห่งปี สำหรับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

เร่งปูทางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 บรรยายภาพ – นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) …