ยูไอเอชเปิดตัวดาต้าเซ็นเตอร์ UIH BCH4 มาตรฐานระดับโลก

ยูไอเอชเปิดตัวศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ “UIH BCH4” มาตรฐาน Uptime Tier III ยกระดับสู่การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร Data Center as a Service  พร้อมรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยจุดเด่นมาตรฐานระดับโลก  เชื่อมต่อโครงข่ายแบบเสรี ใกล้แหล่งคมนาคมชั้นนำ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น

คุณสันติ เมธาวิกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด(ยูไอเอช) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง  กล่าวว่า   ยูไอเอช ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่น พร้อมรองรับการเติบโตและความต้องการเทคโนโลยีขององค์กรในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น โดยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่  คลาวด์, เน็ตเวิร์ค และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อรองรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies ) เช่น Data Analytics, AI, IOT, Blockchain  ที่จะเกิดความต้องการใช้งานมากขึ้นภายใน 5 – 15 ปีข้างหน้า 

กลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่จะสร้างปริมาณข้อมูลมหาศาล และต้องการระบบประมวลผลเรียลไทม์ จึงต้องการโครงสร้าง  พื้นฐานที่มีศักยภาพรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันต้องยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (Agile)  มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งทำให้ความต้องการใช้คลาวด์มีมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และนำมาสู่ความต้องการใช้ศูนย์ข้อมูล หรือ ดาต้าเซ็นเตอร์สูงขึ้นในอนาคต โดยประเมินว่าดาต้าเซ็นเตอร์มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปี (2020-2025) 
ประมาณ 15 %    

ยูไอเอชจึงเปิดตัวให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “ UIH BCH4” ตั้งอยู่ที่อาคารเบญจจินดา เขตจตุจักร เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการใช้เทคโนโลยีในอนาคตของลูกค้า  และยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร (Data Center as a Service)  ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศ ประกอบด้วย ดาต้าเซ็นเตอร์ของยูไอเอช   และดาต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่บนเครือข่าย UIH  Data Center  Ring โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกความเร็วระดับเทราบิต รวม  22 แห่ง   และยังเชื่อมต่อกับดาต้าเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของภูมิภาคที่สิงคโปร์  ฮ่องกง  รวมถึงในเมียนมาร์  เพื่อให้บริการได้ทั้งศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center site) หรือศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery sit)  โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกดาต้าเซ็นเตอร์ลักษณะ  Multi-Location ได้ 

“ดาต้าเซ็นเตอร์เปรียบเสมือน Backbone ของโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบไอทีให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ช่วยเร่งนวัตกรรมให้เกิดเร็วขึ้น ซึ่ง UIH BCH4 จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีให้กับองค์กรต่างๆ บนแนวโครงข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันที่มีความปลอดภัยสูง สนับสนุนลูกค้าให้ทรานส์ฟอร์มองค์กรได้อย่างมั่นใจ”  คุณสันติ กล่าว

คุณปณิธาน พยัคฆพันธ์  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ยูไอเอช กล่าวว่า UIH BCH4 มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ชั้นใน   ติดรถไฟฟ้า  สะดวกในการเดินทาง มีพื้นที่ใช้งานรองรับตู้เซิร์ฟเวอร์จำนวน 300 แร็ค  การออกแบบและก่อสร้างผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเป็นกลาง (Carrier Neutral)  ลูกค้าจึงมั่นใจได้เรื่องคุณภาพการใช้งานซึ่ง UIH BCH4 มีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่

Standards :   BCH4 ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III จากสถาบัน Uptime Institute  ด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) ครอบคลุมเรื่องระบบไฟฟ้ามาตรฐานสากล   รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเชื่อมต่อกับวงแหวนการจ่ายไฟที่มีการป้องกันระบบไฟตกของการไฟฟ้านครหลวง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 24,000 โวลต์  สำหรับระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ 2N (1+1) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบ N+1 ขนาดตัวละ 1,000 กิโลวัตต์ ทั้งยังมีระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเครื่องปรับอากาศ  ระบบตรวจจับน้ำรั่ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งระบบทั้งหมดตรวจสอบและดูแลโดยระบบการจัดการ Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM รวมทั้งมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ความชำนาญ พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้รับมาตรฐาน  ISO 27001:2013  ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต สร้างความมั่นใจในการใช้งานให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Security:  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างเคร่งครัด และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงระบบ Access Control เพื่อยืนยันตัวตนแบบ Multi- Tier Authentication ที่มีการบันทึกการเข้าออกของผู้ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบและข้อบังคับในการเข้าพื้นที่เท่านั้น  

Connectivity: BCH4 เป็นผู้ให้บริการประเภท Carrier Neutral  ทำให้ลูกค้าองค์กรมีทางเลือกในการใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการแต่ละรายได้ตามต้องการ  และในส่วนของยูไอเอชเองได้มีการเชื่อมต่อไปดาต้าเซ็นเตอร์อื่นๆ บนโครงข่าย UIH Data Center Ring ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าใน BCH4 สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการรายอื่นๆได้เสมือนว่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองอยู่ในที่เดียวกัน  

BCH4  มีบริการที่สนับสนุนลูกค้ายุคดิจิทัล ประกอบด้วย

  • Co-Location บริการศูนย์ข้อมูลไอทีครบวงจร รับฝากเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ตั้งอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความยืดหยุ่น พร้อมให้บริการทั้งแบบ Half Rack หรือ Full Rack ซึ่งมีระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการควบคุมทางสภาพแวดล้อม สำหรับพื้นที่แร็ค (Rack) โดยเฉพาะ 
  • Private Area บริการพื้นที่ส่วนตัว แบบกั้นพื้นที่ของแร็คล้อมด้วยกรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงขึ้น และมีเทคโนโลยีการควบคุมการเปิด-ปิดประตูกรงด้วยการยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication เพิ่มความปลอดภัย 
  • Business Continuity Office  บริการพื้นที่ทำงานสำรองพร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
  • Smart Hand Service บริการทำงานแทนผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามายัง Co-Location ในดาต้าเซ็นเตอร์ได้ 

คุณปณิธาน กล่าวว่า  UIH BCH4 ตอบสนองความต้องการกลุ่มสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคอนเทนต์ทั้งในและต่างๆประเทศ  กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ผู้ติดตั้งและวางระบบไอซีที และองค์กรขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างปริมาณข้อมูลจำนวนมากและต้องการประมวลผลขั้นสูงซึ่งดาต้าเซ็นเตอร์ของยูไอเอชตอบโจทย์การใช้งาน ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมรองรับการเติบโตของทุกธุรกิจในอนาคต 

###

เกี่ยวกับ UIH

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่น (Digital Infrastructure and Solution Provider) ที่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกความเร็วระดับเทราบิตครอบคลุมทั่วประเทศไทย และยังขยายโครงข่ายสื่อสารไปยังชายแดนประเทศไทย เชื่อมต่อไปยังประเทศในอาเซียน รวมทั้งจัดตั้ง PoP (Point of Presence) ที่ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางการสื่อสารระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยูไอเอชให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารอย่างครบวงจร ทั้งบริการดูแลบริหารจัดการเครือข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์  คลาวด์  ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และโซลูชั่น บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจชั้นนำ ข้อมูลเพิ่มเติม www.uih.co.th

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …