เอสเอพีประกาศแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายขายลูกค้ากลุ่มธุรกิจ เวเรนา เสี่ยว เป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอินโดไชน่า

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 20 สิงหาคม 2561 เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) ประกาศแต่งตั้ง เวเรนา เสี่ยว เป็นกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า รับผิดชอบด้านการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ภูฏาน และมัลดีฟส์ และรายงานตรงต่อนายคลอส แอนเดรเซน ผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยผลงานการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 21 ปี ทั้งด้านการขาย การพัฒนาธุรกิจ และประสบการณ์ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพในกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ทำให้เวเรนามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเอสเอพีในตำแหน่งบริหารที่หลากหลายมาตลอดระยะเวลาร่วม 7 ปี โดยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า เวเรนารั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำแผนกลูกค้ากลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน ซึ่งในตำแหน่งนี้ เธอได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดและดูแลธุรกิจของบริษัทในกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (Conglomerates) ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและช่วยวางแผนงานในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้แก่ลูกค้ากลุ่มแรกที่ใช้บริการ ทั้งนี้ภายใต้การบริหารงานของเธอ ทำให้ทีมลูกค้ากลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเอสเอพีสามารถสร้างพันธมิตรในระดับผู้บริหารและแผนงานด้านนวัตกรรมร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ที่สุด 

นายคลอส แอนเดรเซน ผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงการแต่งตั้งครั้งนี้ว่า “อินโดไชน่าเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเปิดใจรับอุตสาหรรมที่ทันสมัยและนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งนำมาสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานจากนวัตนกรรมที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ในลักษณะนี้ช่วยให้เอสเอพีบรรลุความมุ่งมั่นในการช่วยสนับสนุนประเทศเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัล

“เอสเอพี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานถึง 23 ปี โดยเริ่มต้นจากการให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และขยายต่อไปอีกมากกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้ดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีผู้นำด้านอุตสาหกรรมของไทยจำนวนมากที่ไว้วางใจให้เอสเอพีช่วยบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”

“ภูมิภาคอินโดไชน่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ หลากหลาย และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี โดยแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงพลังงาน และค้าปลีกล้วนมีศักยภาพในการเติบโต” เวเรนา เสี่ยว กรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่าคนใหม่ กล่าว “ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เปิดทางให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ดิฉันตื่นเต้นที่จะได้ทำงานเพื่อให้เอสเอพีสามารถสนับสนุนประเทศไทยเดินไปสู่เป้าหมายต่างๆ ด้านนวัตกรรมได้ ขณะเดียวกันกับที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอินโดไชน่าก็มีแนวนโยบายของตนเอง และดิฉันเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ในระดับการเติบโตเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของเอสเอพีคือการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เดินหน้าได้ดียิ่งขึ้นและประชาชนของแต่ละประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น”

ในฐานะกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า คนแรกที่เป็นผู้หญิง เวเรนามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านสเต็ม  ( วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม SAP News Center หรือติดตาม SAP ได้ทางทวิตเตอร์ @sapnews

###

เกี่ยวกับ เอสเอพี

ในฐานะผู้นำด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสำหรับวิสาหกิจ เอสเอพี (NYSE: SAP) สนับสนุนวิสหกิจทุกขนาดและกลุ่มอุตสาหกรรมให้ดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น เริ่มระบบงานส่วนสนับสนุน (Back Office) ไปจนถึงห้องประชุมผู้บริหาร คลังสินค้าไปจนถึงจุดจำหน่าย การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปจนถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเอสเอพีช่วยส่งเสริมบุคลากรและองค์กรให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ แอปพลิเคชันและบริการของเอสเอพีช่วยให้ลูกค้าทั้งที่เป็นองค์กรธุรกิจและภาครัฐกว่า 404,000 ราย สร้างผลกำไร ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.sap.com   

About naruethai

Check Also

แถลงการณ์ต่อสื่อเรื่อง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สอบสวนหัวเว่ย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล ได้รายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังสอบสวนหัวเว่ย เรื่องสิทธิบัตรของกล้องในสมาร์ทโฟน ซึ่งมีการกล่าวหาว่าหัวเว่ยทำการขโมยเทคโนโลยี ข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด หัวเว่ยต้องการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ ซึ่งรวมไปถึงการสอบสวนล่าสุดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล …

DGA เปิดศักราชใหม่ในการบริการภาครัฐให้สะดวกขึ้นด้วย พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล “เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยด้วยธรรมาภิบาลข้อมูล”

พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562 หรือพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2562 แล้วนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ในการบริการภาครัฐให้สะดวกขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ