เอสเอพี ได้รับรางวัล “Friend of ASEAN” อันทรงเกียรติ สำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียน

สิงคโปร์ –  11 ธันวาคม 2561, เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก “Friends of ASEAN” สำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมเชิงบวกในภูมิภาคอาเซียน ในงาน ASEAN Business Awards 2018 โดยได้รับเกียรติจาก นางฮาลิมาห์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นผู้มอบรางวัลที่งาน ASEAN Business Awards 2018 กาล่าดินเนอร์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่สิงคโปร์โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-Business Advisory Council หรือ ASEAN-BAC) 

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ASEAN-BAC ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูองค์กรธุรกิจที่มีความโดดเด่นในอาเซียน โดยรางวัลสาขา Friends of ASEAN จะถูกมอบเพื่อเชิดชูองค์กรที่ไม่ใช่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอาเซียน

เอสเอพีได้รับการก่อตั้งขึ้นในอาเซียนเมื่อปี 2532 โดยมีพนักงานที่สำนักงานในสิงคโปร์เพียง 16 คนและเติบโตขึ้นเป็น 11 แห่ง ใน 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน และมีพนักงานกว่า 3,800 คนในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจาก บุคลากร คือรากฐานของนวัตกรรมและความสำเร็จ เอสเอพีจึงได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรจนได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่พนักงานชื่นชอบ (Employer of Choice) จากหลากหลายรางวัลที่ Aon Hewitt, Great Place to Work และ Top Employer มอบให้ 

นวัตกรรมของเอสเอพี ช่วยให้ลูกค้ากว่า 10,000 รายในภูมิภาคอาเซียน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอสเอพีช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการในการทำงานในด้านต่างๆ ทำให้สามารถใช้ข้อมูลเรียลไทม์เพื่อทำนายเทรนด์ของลูกค้าในทุกส่วนของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนองค์กร ถึง 91 จาก 100 องค์กร ที่ติดอันดับ100องค์กรระดับท็อปของอาเซียน (Top 100 ASEAN companies) ซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นลูกค้าของเอสเอพี เอสเอพีมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนทุกรายที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น

เคลาส์แอนเดอร์เซ่นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของเอสเอพีเอเชียตะวันออกเฉียงกล่าวว่า “เอสเอพีได้ช่วยเหลือลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมซอฟต์แวร์ของเรามาเกือบ 30 ปีแล้ว และเมื่อเราขยายธุรกิจไปเรื่อยๆ เราต้องการที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถก้าวข้ามช่องว่างทางเทคโนโลยีและเดินหน้าเพื่อเติบโตในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ โดยเราได้นำประสบการณ์ที่เรามีทั่วโลกใน 25 อุตสาหกรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับลูกค้า รวมถึงนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Blockchain, IoT, Machine Learning และ Analytics และการเพิ่มศักยภาพให้คู่ค้าท้องถิ่นเพื่อตอบสนองลูกค้าของเราได้ดีขึ้น รางวัล Friend of ASEAN จะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือองค์กรและชุมชนต่างๆ ในภูมิภาคนี้ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น เราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จเท่านั้น”

ยกระดับสังคมอาเซียน

เอสเอพีตระหนักและยึดมั่นในพันธกรณีต่อชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เราเชื่อว่าภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างเวทีการแข่งขันที่เป็นธรรม ผลักดันนวัตกรรม และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การลงทุนทางสังคมของเรายึดตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ต้องการช่วยให้โลกนี้ดำเนินงานได้ดีขึ้นพร้อมปรับปรุงชีวิตของผู้คนโดยเน้นให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอล

ด้านโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของเอสเอพี ได้สนับสนุนให้พนักงานเป็นอาสาสมัครตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกในชุมชนของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในโครงการที่สำคัญคือ SAP Social Sabbatical ซึ่งเป็นการทำงานอาสาสมัครแบบ pro-bono โดยที่พนักงานของเอสเอพีจากแต่ละทีม จะใช้ทักษะและความชำนาญทางธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมให้แก่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 2558 พนักงานของเอสเอพี จำนวน 111 คนได้สมัครเป็นอาสาสมัครและใช้เวลาในโครงการมากกว่า 27,000 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ 40 แห่งทั่วอาเซียน

ยูจีนโฮหัวหน้าฝ่ายกิจการองค์กรของเอสเอพีเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความเห็นว่า “เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านซีเอสอาร์ขององค์กรในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เอสเอพีได้ร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียนเพื่อจัดตั้งโครงการASEAN DSE Explorers (ASEAN DSE) ในปี 2560 ภายใต้โครงการ ASEAN DSE ผู้ฝึกสอนและเยาวชนเกือบถึง 5000 คน ในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี เอสเอพี อนาลิติกส์ คลาวด์ (SAP Analytics Cloud) ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว ยังได้จัดการแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และความรักชุมชนอาเซียน ในหมู่เยาวชน และกระตุ้นให้พวกเขามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันในภูมิภาคและช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น” 

SAP Analytics Cloud เป็นซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ในรูปแบบบริการ SaaS ที่สร้างนิยามใหม่ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ ด้วย บิสสิเนส อินเทลลิเจนท์ (BI) ความสามารถในการทำนายและการวางแผน ทั้งหมดภายในเครื่องมือเดียว ผู้เข้าร่วมในโครงการ ASEAN DSE ได้ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์นี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Developments Goals) และแสดงผลข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็นภาพ เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนแผนงานสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน 2025 (the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025)

ด้วยการโฟกัสที่พนักงาน เทคโนโลยี การศึกษาและการสร้างผู้ประกอบการ เอสเอพี ภูมิใจที่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผ่านการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต การสร้างงาน นวัตกรรม และการสร้างความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SAP News Center และติดตามเอสเอพีบน Twitter ได้ที่  @sapnews

###

เกี่ยวกับ SAP

ในฐานะองค์กรที่ให้บริการคลาวด์ขับเคลื่อนด้วย SAP HANA® เอสเอพีเป็นผู้นำตลาดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นระดับองค์กรที่ได้ช่วยเหลือองค์กรขนาดต่างๆในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น โดย 77% ของรายได้จากการทำธุรกรรมทั่วโลกมาจากระบบของเอสเอพี เทคโนโลยีแมชชีน เลิร์นนิ่ง ไอโอที(IoT) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูง ช่วยพลิกโฉมธุรกิจของลูกค้าให้เป็นอินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอสเอพีช่วยให้ผู้คนและองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคงความเป็นผู้นำในการแข่งขันทางธุรกิจ เราช่วยลดความซับซ้อนของเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างที่ต้องการโดยไม่เกิดปัญหา  ชุดแอพพลิเคชั่นและบริการที่ครบวงจรของเอสเอพีช่วยให้ธุรกิจและลูกค้าภาครัฐกว่า 413,000 ราย สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินธุรกิจ ปรับตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างความแตกต่างได้ ด้วยเครือข่ายลูกค้าลูกค้า พาร์ทเนอร์ พนักงาน และผู้นำทางความคิดที่มีอยู่ทั่วโลก เอสเอพี มุ่งมั่นที่จะช่วยให้การดำเนินงานบนโลกนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมช่วยพัฒนาชีวิตของผู้คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.sap.com.

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …