ซีเมนส์ (Siemens) และอรูบ้า (Aruba) บริษัทหนึ่งในเครือของฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ ประกาศความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์ทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างบูรณาการระบบเครือข่าย (integrated networks)

• ความร่วมมือเป็นพาร์เนอร์กันในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีการดำเนินงาน (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
• โซลูชั่นนี้ขยายครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่การผลิตในโรงงานไปจนถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัท
• มีการทดสอบการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวางและมีการออกแบบระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อใช้อ้างอิง ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและการบำรุงรักษาโดยวางพื้นฐานอยู่บนผลิตภัณฑ์ของทั้งสองบริษัทที่นำมาใช้เสริมกัน

กรุงเทพมหานคร, วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – ซีเมนส์ (Siemens) และอรูบ้า (Aruba) บริษัทหนึ่งในเครือของฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (NYSE: HPE) ประกาศการร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กันทางยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสร้างการเชื่อมโยงโลกของเทคโนโลยีการดำเนินงาน (Operational Technology : OT) และโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองบริษัทมาใช้เสริมกัน ซีเมนส์และอรูบ้าสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยระบบเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือสูง (reliable) มีความปลอดภัยและมีข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ (insightful data) ช่วยทำให้โรงงานมีประสิทธิภาพสูงและระบบเครือข่ายมีความพร้อมใช้งานได้เสมอ (availability) ลูกค้าได้รับประโยชน์จากเครือข่ายแบบบูรณาการที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ (interoperability) ตั้งแต่จากระดับพื้นที่การผลิตในโรงงาน (factory floors) ไปจนถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยอาศัยความเขี่ยวชาญของซีเมนส์ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอรูบ้าในฐานะผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ LAN ทั้งแบบไร้สายและแบบมีสาย

แนวคิดการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (Digitalization), อุตสาหกรรมยุค 4.0 และการใช้อุปกรณ์ IoT ในภาคอุตสาหกรรมกำลังสร้างความท้าทายใหม่ ๆ เพราะขณะนี้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จะต้องข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง IT และ OT โดยปกติแล้วเครือข่ายอุตสาหกรรม OT จะไม่เชื่อมโยงกับเครือข่าย IT ขององค์กรอย่างแนบสนิท ส่งผลให้เกิดช่องว่างอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของการมองเห็นข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างทั่วทั้งองค์กร (visibility) การสร้างความมั่นใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น (application assurance) ความพร้อมใช้งานได้เสมอ (availability) และความปลอดภัย การสร้างสะพานเชื่อมโยงเขตแดนของ OT และ IT ต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในทั้งสองเรื่องนี้และมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในโลกของ IT ซึ่งความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญมาเป็นอันดับแรก ขณะที่ในโลกของ OT จะเน้นไปที่โรงงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง (availability) และการผลิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความสำคัญมากที่สุด

ซีเมนส์และอรูบ้าสร้างสะพานเชื่อมโยงกันโดยใช้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านของตนและนำความเชี่ยวชาญนั้นมาเสริมกันระหว่าง OT และ IT ของทั้งสองบริษัทช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถติดตั้งระบบ OT / IT ได้แบบบูรณาการอย่างรวดเร็วง่ายดายและทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณ Klaus Helmrich กรรมการบริหารของ Siemens AG กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างบริษัทซีเมนส์และอรูบ้าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างการให้บริการระบบเครือข่ายอุตสาหกรรมของเราที่นำเสนอให้บริการแก่ลูกค้า อันเป็นหนึ่งในเสาหลักขององค์กรยุคดิจิทัล (Digital Enterprise) ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพิ่มเติมจากอรูบ้าเข้ามาเสริม ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากระบบเครือข่าย การสื่อสารแบบบูรณาการที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถรองรับกับยุคอนาคต (futureproof) พร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความปลอดภัย”

คุณ Keerti Melkote ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งอรูบ้า บริษัทหนึ่งในเครือของฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า “ซีเมนส์และอรูบ้าได้ทำงานร่วมกันมาเกือบ 3 ปีแล้วโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างบูรณาการระหว่าง OT กับ IT ที่เดิมเคยแยกกันอยู่โดยร่วมกันออกแบบระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อใช้อ้างอิง (validated reference designs) โซลูชั่นที่เป็นผลลัพธ์ออกมาจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายและได้รับการสนับสนุนจากทีมงานบริการสนับสนุนทั้งของซีเมนส์และอรูบ้า”

โซลูชั่นเหล่านี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านหลายช่องทาง รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางของทั้งสองบริษัทที่สามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญทั้งในด้านวิศวกรรมและการให้บริการสนับสนุนโดยตรง อรูบ้าและซีเมนส์จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบคลุมการให้คำปรึกษาและด้านวิศวกรรมก่อนการขาย การบริการระดับมืออาชีพ (รวมถึงการบริหารโครงการ การทดสอบการใช้งานระบบ การทดสอบเพื่อตรวจรับโดยโรงงานและวิศวกรรมการออกแบบ), การจัดการการดำเนินงานและการให้บริการบำรุงรักษา รวมถึงการบริการสนับสนุนหลังการขายอีกด้วย

โซลูชั่นนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายจะครอบคลุมทั้งโลกของ IT และโลกของ OT ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ Aruba’s 360 Secure Fabric สำหรับระบบเครือข่าย IT สามารถใช้งานร่วมกับแนวคิดด้านความปลอดภัย ทาง OT ที่ชื่อ “การป้องกันเชิงลึก” (Defense in Depth) ของซีเมนส์ได้ เนื่องจากความต้องการด้านความปลอดภัยของลูกค้ามีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูกค้าที่ติดตั้งระบบเก่าแบบ legacy อรูบ้าและซีเมนส์ได้ร่วมกันปรับแต่งโซลูชั่นด้านความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ไฮเนเก้น (Heineken) หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้ใช้โซลูชัน OT / IT แบบบูรณาการจากอรูบ้าและซีเมนส์สำหรับใช้กับ Hertogenbosch ซึ่งเป็นระบบของ HEINEKEN Nederland Supply Brewery โดยคุณ Henk van den Scheun ผู้จัดการด้านวิศวกรรม กล่าวว่า “การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ทำให้เราจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะมองเห็นข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร (visibility) และเป็นหนึ่งเดียวและการรักษาความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กรทั้งในระบบ OT และ IT ของเรา การทำงานร่วมกับ ซีเมนส์และอรูบ้าทำให้เราบรรลุตามเป้าหมายของเราด้วยการมีโซลูชั่นที่ดำเนินงานที่ราบรื่นและวางใจได้สูงตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป”

โซลูชั่น OT / IT แบบบูรณาการของซีเมนส์และอรูบ้าจะมีการจัดแสดงในงาน SPS IPC Drives 2018 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) ประเทศเยอรมนี เยี่ยมชมได้ที่ใน Hall 11

Siemens AG (Berlin and Munich) เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกที่มีชื่อเสียงเป็นเลิศด้านวิศวกรรม,นวัตกรรม,ความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ มากว่า 170 ปี บริษัทมีการดำเนินงานทั่วโลกโดยมุ่งเน้นในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ และระบบดิจิทัล ซีเมนส์เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตที่ประหยัดทรัพยากรชั้นนำของโลก เป็นผู้บุกเบิกโซลูชั่นรายแรก ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งโซลูชั่นระบบอัตโนมัติ โซลูชั่นการขับเคลื่อนและซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม และมีบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจด้านสุขภาพที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ Siemens Healthineers AG ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เช่นเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และระบบการถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเป็นผู้นำด้านการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ซีเมนส์มีรายได้ 83.0 พันล้านยูโรและกำไรสุทธิ 6.2 พันล้านยูโร เมื่อปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 บริษัท มีพนักงานประมาณ 377,000 คนทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตที่ www.siemens.com

เกี่ยวกับอรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือฮิวเล็ตแพ็กการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์

อรูบ้าเป็นบริษัทหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรทุกขนาดทั่วโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโซลูชั่นด้านไอทีและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ช่วยเพิ่มพลังให้องค์กรในการให้บริการแก่ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พกพาผู้ซึ่งใช้ apps ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่วางอยู่บนคลาวด์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว
เรียนรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับอรูบ้าได้ที่ http://www.arubanetworks.com ถ้าต้องการข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลาสามารถติตามโดยการ follow on Twitter และ Facebook สำหรับการพูดคุยทางเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับ mobility และผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า เยี่ยมชม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com

About TechTalkThai Team

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …