Tag Archives: yit

‘ยิบอินซอย’ รุกตลาดไอซีทีด้านความปลอดภัยระบบสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จับมือ ‘วายไอทีเอ็ม’ ร่วมกับ 4 พันธมิตรทางธุรกิจด้านไอทีซีเคียวริตี้ชั้นนำ จัดสัมมนาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด รุกตลาดไอซีทีด้านความปลอดภัยระบบสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จับมือ บริษัท วายไอทีเอ็ม จำกัด ร่วมกับ 4 พันธทิตรทางธุรกิจด้านไอทีซีเคียวริตี้ไอทีชั้นนำ อาทิ ไอ-สปรินท์ (i-Sprint ) ฟอร์สเกาท์ (ForeScout) แรดแวร์ และโซฟอส (Radware and Sophos) จัดสัมมนาให้ข้อมูลความรู้เรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตภัณฑ์ทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ปี 2018 ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นรากฐานของระบบไอทีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Read More »