Tag Archives: wpa3

Aruba เปิดตัวนวัตกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้น เสริมด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์สำหรับยุคแห่งการสร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้ใช้ (Experience Edge)

ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เหล่านี้ได้แก่ของ Access Points ที่รองรับ 802.11ax พร้อม Switches ที่หน้าที่เป็น 802.11ax-optimized  และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานเพื่อให้องค์กรมีระบบเครือข่ายที่ปลอดภัยทำงานได้โดยอัตโนมัติสำหรับรองรับงานในยุคแห่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ คลาวด์ และ IoT

Read More »