Tag Archives: vietjet

เส้นทางชีวิตของ เหวียน ถิ เฟือง เถา ซีอีโอเวียตเจ็ท จากผู้ก่อตั้งสายการบินแห่งเวียดนามสู่การเป็นหนึ่งในนักธุรกิจหญิงที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของเอเชียประจำปี 2019

ฟอบส์ เอเชีย (Forbes Asia) เปิดเผยรายชื่อนักธุรกิจหญิงที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในภูมิภาคของปีนี้ ซึ่งประกอบด้วยสตรีที่ประสบความสำเร็จจำนวน 25 คนที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสภาวะเศรษฐกิจของเอเชียในช่วง 2-3 ทศวรรษข้างหน้า สตรีเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสำเร็จและผลงานในอดีตที่ผ่านมา และเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจที่หลากหลายในเอเชีย โดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสตรีที่สามารถแปรรูปวิสากิจครอบครัวจนประสบความสำเร็จ โดยทั้งหมดล้วนมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน หากสามารถท้าทายแบบแผนและทลายข้อจำกัดเดิม ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างน่าชื่นชม

Read More »