Tag Archives: transforming smes toward 4.0

เอสเอ็มอีแบงก์ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนา
 “Transforming SMEs Toward 4.0 ปฏิวัติเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรม”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา เรื่อง “Transforming SMEs Toward 4.0: ปฏิวัติเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” โดยมีคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี เป็นประธานในการจัดงาน ได้รับเกียรติจากคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “Transforming SMEs Toward 4.0: ปฏิวัติเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” พร้อมด้วยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. …

Read More »