Tag Archives: thammasat university

เอไอเอส จับมือ ธรรมศาสตร์ สานต่อสัญญาแห่งการพัฒนา เปิดตัว SDG Lab by Thammasat & AIS ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย นำ 5G/IoT เสริมแกร่งแนวคิด SMART University สู่ SMART City สร้างสรรค์ประโยชน์ให้ประเทศอย่างยั่งยืน

เอไอเอส เดินหน้านำเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ณ  อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้แนวคิดเชิงบูรณาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G และ IoT มาเป็นฐานรากเพื่อสร้างความยั่งยืน ผลักดันให้เป็นพื้นที่แห่งการทดลองและการลงมือปฏิบัติของนักคิด นักประดิษฐ์ เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้

Read More »

เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก ธรรมศาสตร์ จัดแคมป์บ่มเพาะนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล

เอไอเอส ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมAIS Young Digital Talent Camp เฟ้นหานักศึกษาที่มีความชื่นชอบ หลงใหลในเทคโนโลยี ฉายแววนวัตกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะ (Incubator) สร้างทักษะ สร้างอาชีพ และสร้างนวัตกรรมให้กับสังคมไทย 

Read More »

ทีม “NT” จากม. ธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ระดับประเทศ ประจำปี 2562

กรุงเทพมหานคร, 18 กันยายน 2562 – มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers หรือ ASEANDE ระดับประเทศไทย ประจำปี 2562 ซึ่งมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลการตัดสินมาจากการพิจารณาระดับความเร่งด่วนของปัญหาทางสังคมที่แต่ละทีมนำเสนอ สตอรี่บอร์ดแนวทางการแก้ไขปัญหา และความกระจ่างชัดของรูปแบบการนำเสนอ ทั้งนี้ทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง คือ ทีม “NT” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคในเดือนตุลาคมปีนี้ 

Read More »