Tag Archives: thailand top sme awards 2019

ยูโอบี และเดอะ ฟินแล็บหนุน 15 เอสเอ็มอีไทย ทะยานสู่ความเป็นดิจิทัล ด้วยโครงการ Smart Business Transformation ครั้งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพ 29 สิงหาคม 2562 – ธนาคารยูโอบี (ไทย) แสดงผลงานการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลของเอสเอ็มอีไทย 15 บริษัท จาก โครงการ Smart Business Transformation ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) และเดอะ ฟินแล็บ ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Read More »

เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 ต้นแบบสุดยอดธุรกิจยุค Digital SMEs

โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพฯ – บริษัทเออาร์ไอพีจำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยผนึกกำลังจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2019” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นเวทีสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่างๆด้วยแนวคิด “Digital SMEs Transforming to the Future” เอสเอ็มอียุคดิจิทัลปรับเปลี่ยนสู่อนาคตหวังกระตุ้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตื่นตัวรับมือกับยุค Digital Disruption และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมโดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรวม 26 รายเข้ารับรางวัลอย่างสมเกียรติ 

Read More »