Tag Archives: thailand software fair 2018

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
เปิดงาน “Thailand Software Fair 2018” 
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโต แข็งแกร่ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 –  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Software Fair 2018” เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโต แข็งแกร่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  และพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือเอสเอ็มอี ดีแบงค์) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐและอุตสาหกรรมทั่วไป หวังยกระดับการขับเคลื่อนบุคลากรในองค์กรธุรกิจและภาคการศึกษา      

Read More »