Tag Archives: seminar

งานสัมมนา Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24 เปิดขายบัตรเข้าร่วมงานแล้ว

งาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24 จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯในวันที่24 – 25 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ งานนี้เป็นงานครั้งที่4ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยจะเน้นในหัวข้อกระบวนการใช้เทคโนโลยดีจิทัลของหน่วยงานในประเทศไทย

Read More »