Tag Archives: samsung innovation campus

ซัมซุงลุยสอนโค้ดดิ้งผ่านโครงการ Samsung Innovation Campus เสริมพลังเด็กไทย ชูออนไลน์แพลตฟอร์ม รับสถานการณ์ปัจจุบัน

กรุงเทพฯ (22 พฤษภาคม 2563) – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก สานต่อโครงการ Samsung Innovation Campus (SIC) สอนโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนไทยเป็นปีที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการนำร่องในปีที่แล้ว มีเยาวชนไทยจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครกว่า 500 คน โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้เริ่มโครงการเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และยังได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับโครงการสู่รูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

Read More »

ซัมซุง ร่วมกับ จูเนียร์อะชีฟเม้นท์ประเทศไทย และสถาบันเทคโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส่งเสริมโค้ดดิ้งเด็กไทย มอบทุนการแข่งขัน Ideathon ผ่านโครงการนำร่อง Samsung Innovation Campus

กรุงเทพฯ (15 พฤศจิกายน 2562) – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการนำร่อง Samsung Innovation Campus มุ่งพัฒนาศักยภาพคน ยกระดับความสามารถของเยาวชนในยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมความรู้ด้านโค้ดดิ้ง (Coding) หรือการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ผลักดัน ให้เด็กไทยมีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกในศตวรรษที่ 21 โดยในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 56 คน แบ่งเป็น 11 กลุ่ม เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 10 วัน รวม 60 ชั่วโมง และได้โอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน Ideathon ชิงทุนรางวัลต่อยอดการศึกษารวม 60,000 บาทในกิจกรรมปิดท้ายของโครงการ

Read More »

ซัมซุง ร่วมกับ จูเนียร์อะชีฟเม้นท์ประเทศไทย และสถาบันเทคโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการนำร่อง Samsung Innovation Campus อบรมโค้ดดิ้งเด็กไทย

กรุงเทพฯ (18 ตุลาคม 2562) – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการ Samsung Innovation Center ที่มุ่งยกระดับความสามารถของเยาวชนในยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมความรู้ด้านโค้ดดิ้ง (Coding) หรือการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติการตามคำสั่งของมนุษย์ผู้ควบคุม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ผลักดัน ให้เด็กไทยมีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกในศตวรรษที่ 21 

Read More »