Tag Archives: rockwell automation

Rockwell Automation แต่งตั้งประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคนใหม่

Scott Wooldridge จะเข้ารับตำแหน่งในฐานะประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อนำการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้าง Connected Enterprise ให้เกิดขึ้นจริง สิงคโปร์ – Media OutReach – Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK) ได้ประกาศว่า Scott Wooldridge ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อจาก Joe Sousa ที่อยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 Wooldridge จะเป็นผู้นำการดำเนินงานตามกลยุทธิ์ของบริษัทในการสร้างองค์กรที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด (Connected Enterprise) ให้เกิดขึ้นจริง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีของ Rockwell Automation เข้ากับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ธุรกิจที่เป็นบวกให้กับลูกค้า

Read More »

ร็อคเวล ออโตเมชั่น เปิดตัวโมดูล AI ช่วยผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โมดูล AI ใหม่ล่าสุดช่วยวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยลูกค้าตัดสินใจถูกต้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร็อคเวล ออโตเมชั่น เปิดตัว FactoryTalk Analytics LogixAI module เครื่องมืออัจฉริยะล่าสุดที่ช่วยให้พนักงานในภาคการผลิต ใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อคาดการณ์ประเด็นต่างๆ ด้านการผลิต และปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยระบบออโตเมชั่น และทักษะในการควบคุมการทำงาน  โมดูลใหม่นี้ พัฒนามาจาก Project Sherlock โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการค้นหาจุดบกพร่องด้านการผลิต และเตือนพนักงานให้ตรวจสอบและจัดการแก้ไขก่อนเกิดความเสียหาย

Read More »