Tag Archives: rmutto

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฟินเทคอินโน และหัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษา และบุคลากรในอีอีซี

บรรยายภาพ:ดร. อภิชาตทองอยู่ (ขวาสุด) ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนาสถาบันการศึกษาและบุคลากรในอีอีซีโดยมีรศ.ดร.ฤกษ์ชัยฟูประทีปศิริ (กลางซ้าย) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนายเฉิงกั๋วตง (กลางขวา) รองประธานบริหารกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดและนายเชาวลิตแจ้งไชย (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฟินเทคอินโนจำกัดร่วมลงนาม กรุงเทพฯประเทศไทย/ 19 กุมภาพันธ์ 2563 — มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ชื่อ “Technology and Innovation-Driven EEC-HDC and University” ผนึกกำลังพัฒนาสถาบันการศึกษาและบุคลากรในพื้นที่อีอีซี  โดยเอ็มโอยูฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนทางภาคการศึกษาของประเทศไทย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย   ร่วมถ่ายทอดความรู้ทางด้านนวัตกรรมสมัยใหม่  ร่วมออกแบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยดิจิทัลทางการศึกษา ไปจนถึงการร่วมลงทุนกับสถานศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาเพื่อนำเอานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน และสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมและแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก

Read More »