Tag Archives: public cloud

‘ไอบีเอ็ม’ พัฒนาคลาวด์สาธารณะสำหรับบริการด้านการเงินแพลตฟอร์มแรกของโลก โดยมี ‘ธนาคารแห่งอเมริกา’ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการรายแรก

แพลตฟอร์มใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของสถาบันที่ให้บริการทางการเงิน ในแง่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ ซิเคียวริตี้ และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการโจมตีทางไซเบอร์ (resiliency) กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 18 พ.ย. 2562: ไอบีเอ็มประกาศเปิดตัวระบบคลาวด์สาธารณะสำหรับบริการด้านการเงิน (Financial services-ready public cloud) ระบบแรกของโลก พร้อมเปิดให้สถาบันการเงินและซัพพลายเออร์ต่างๆ เข้าร่วม โดยธนาคารแห่งอเมริกาได้ตกลงร่วมใช้แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบนระบบคลาวด์สาธารณะของไอบีเอ็มนี้ และจะโฮสต์แอพพลิเคชันรวมถึงเวิร์คโหลดหลักๆ เพื่อรองรับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 66 ล้านรายของธนาคาร 

Read More »