Tag Archives: pea solar hero application

PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application แอปพลิเคชันแรกในไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง แบบ One Stop Service ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว คาดจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ในเดือนเมษายน 2562 ตั้งเป้าผู้ติดตั้ง 1.5 ล้านราย ภายในระยะเวลา 5 ปี

Read More »