Tag Archives: mind-pr

“ยิบอินซอย” ปลื้ม คว้าแชมป์ 9 สมัย สุดยอดตัวแทนจำหน่าย HPE

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ประกาศความสำเร็จผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์และเทคโนโลยีอย่างครบวงจร คว้าแชมป์สุดยอดตัวแทนจำหน่าย HPE อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รางวัล Best Reseller of the Year 2019 “Top Performance – Platinum Partner” โดยมีนางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และนายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ซ้าย) นำทัพเข้ารับมอบรับรางวัลจากนายพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »

โซลูชัน Collaboration บูรณาการองค์ความรู้สู่วิถี New Normal

โดยนายนครินทร์ เทียนประทีปผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  ดูเหมือนว่าองค์กรธุรกิจจะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นต่อ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามมาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งแต่การเหลื่อมเวลาการทำงานในสำนักงาน ไปจนถึง การนำเทคโนโลยีอย่างคลาวด์ เวอร์ช่วลไลเซชัน มาเสริมการทำงานออนไลน์ของพนักงานจากบ้าน 

Read More »

โคบอทส์ หุ่นยนต์ผู้ช่วยด้านสุขภาพ

โดยนายดาร์เรลล์อดัมส์  หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย   บริษัท  ยูนิเวอร์ซัลโรบอท   โควิด -19  เป็นโรคระบาดที่แพร่ไปทั่วโลก และสร้างความประหลาดใจไปพร้อมๆ กับระบบการดูแลสุขภาพที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากที่สุดอย่างกระทันหัน  บุคลากรทางการแพทย์กำลังทำงานตลอดเวลา และเป็นแนวหน้าที่ต้องทำงานหนัก ซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วย และการเสียชีวิตในหน้าที่

Read More »

ปรับแต่งความปลอดภัยไอทียุค Work from Home

โดยนายสุภัค  ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด การตัดวงจรการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ไปสู่ ความปกติใหม่ (New Normal) บนฐานวิถีชีวิตใหม่ที่แตกต่างและผิดจากความคุ้นเคยในอดีต ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรมและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีจากโลกออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเพื่อการสื่อสารสังคมหรือธุรกิจ การขยายโอกาสใหม่ ๆ ผ่านตลาดการค้าออนไลน์ (Online Marketplace) หรือ การทำงานจากบ้าน (Work from Home) ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงติดโรค และเป็นการบรรเทาวิกฤตการชะงักงันทางธุรกิจ โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงาน 

Read More »

ปรับตัวแบบทันท่วงที คือทางรอดเดียว ท่ามกลางวิกฤติโควิด -19

เปิดมุมมองความคิดผู้บริหารแห่ง TCC Technology Group นายธีรพันธุ์เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด หรือ ทีซีซีเทค เกี่ยวกับแนวทางการรับมือต่อวิกฤติโควิด -19 การจัดการตามลำดับความสำคัญ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับสถานการณ์ ตลอดจนรูปแบบ ผลกระทบที่ส่งผลถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการมองข้ามช็อตสู่เทรนด์ในอนาคต

Read More »

ทีซีซีเทค สนับสนุนโครงการบีเคนิกส์ ให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด -19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ระบาดไปทั่วโลกและมีอัตราการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายองค์กรปรับใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ. (Business Continuity Plan: BCP ) เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤติ ด้วยการทำงานจากบ้าน เชื่อมโยงติดต่อกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ปริมาณการไหลเวียนของข้อมูลบนเครือข่าย เพิ่มขึ้นมหาศาล  ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต บีเคนิกซ์ ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล www.Vclass.net/conference ฟรีเพื่อช่วยให้การทำงานจากบ้านในช่วงวิกฤติโควิด -19 มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเตรียมพร้อมสู่การปฏิรูปทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ    

Read More »

ยิบอินซอย สนับสนุนระบบ ‘Telemedicine’ ให้สถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

นายสุภัค  ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นตัวแทน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด สนับสนุนวงการแพทย์เข้าติดตั้งระบบ ‘Telemedicine’ ในห้องสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  เพื่อช่วยให้แพทย์และพยาบาลลดการสัมผัสผู้ป่วยลดลง พร้อมทั้งบริจาคเครื่องพรินเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะแพทย์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีแพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ และบุคลการทางการแพทย์จากสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรคให้การต้อนรับ

Read More »

กรมทรัพย์สินทางปัญญา บก.ปอศ. และบีเอสเอ จับมือสานต่อภารกิจคุ้มครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ตั้งเป้าลดอัตราการละเมิดฯ เร็วสุดในอาเซียน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขานรับมติ ครม. จัดทำคู่มือจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในภาครัฐ พร้อมเดินหน้าแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ทันสมัยรองรับเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ดิจิทัลบก.ปอศ. ดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 469 คดี ในปี 2562 เร่งตรวจสอบอีกกว่า 100 องค์กร จากเบาะแสที่ได้รับบีเอสเอชี้จุดอ่อนองค์กรธุรกิจไทยขาดทักษะการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ เสี่ยงลดความปลอดภัยในการรักษาความลับทางการค้าและข้อมูลสำคัญ

Read More »

ทัช ปรินท์ติ้ง เปิดตัวเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ ของเอปสัน แห่งแรกในเอเชีย

ทัช ปรินท์ติ้ง   พร้อมเปิดตัวเครื่องพิมพ์ ขนาดใหญ่ของเอปสันรุ่น  SureColor    SC-F9430H   เป็นแห่งแรกในเอเชีย   โดยสามารถพิมพ์สีสะท้อนแสง และสีธรรมดาได้ในเครื่องเดียวกันนี้ เหมาะสำหรับงานกีฬาหลากหลายประเภท  เพื่อรองรับประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้ากีฬาระดับโลก  โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มกราคม ศกนี้ 

Read More »

ยิบอินซอย จับมือพันธมิตร คว้าโครงการระบบ Smart Metro Grid ยกระดับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแห่งอนาคต

นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ยิบอินซอย จำกัด (ขวา) และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (ซ้าย)  ในนามกิจการร่วมค้ายิบอินซอยและฟอร์ท  ร่วมลงนามสัญญากับนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA (กลาง)  เพื่อจัดจ้างทำระบบ   Smart Metro Grid  โครงข่ายสำหรับการส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ด้วยงบประมาณกว่า 1,149 ล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเมืองหลวง 

Read More »