Tag Archives: martech

ADA เอเจนซี่ในเครือเอเชียต้า เผยบทบาทของดาต้า ในปี 2020 เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทาง Martech ของประเทศ

ทุกวันนี้เราผ่านช่วงของการพูดว่าดาต้า นั้นมีความสำคัญมากแค่ไหนกันมาแล้ว นักการตลาดทุกคนรู้ดีว่า ดาต้า หรือ ข้อมูล เป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผนการตลาดตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น หลายๆ ธุรกิจเริ่มปรับตัวมาใช้ดาต้ากันแล้วตั้งแต่ร้านค้าปลีก จนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยในปี 2020 ที่จะถึงนี้ ดาต้าจะยิ่งทวีความสำคัญ และซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆอย่าง AI, IoT และ Machine learning รวมถึงการแข่งขันที่ดุเดือด และความกระหายในการใช้ดาต้าของธุรกิจ จะทำให้จำนวนของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบนั้น มีมากกว่า 44 zettabytes (หรือ 44,000,000,000,000,000,000,000 bytes) และการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีความลึกซึ้ง รวดเร็วเกินขีดความสามารถของสมองมนุษย์ในการประมวลผล ผลพลอยได้ก็คือ ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจากการวิเคราะห์ของระบบสมองกล ความต้องการต่างๆ จะถูกตอบสนองอย่างรวดเร็วแบบทันทีและในท้ายที่สุด ผู้บริโภคจะไม่ให้ความสนใจกับแบรนด์ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และเข้าถึงพวกเขาได้อีกต่อไป

Read More »