Tag Archives: malee

มาลีเดินหน้าสู่สมาร์ทออฟฟิศ ปรับระบบไอทีในองค์กร พิสูจน์ผลลัพธ์ลดใช้กระดาษกว่า 70%

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลือกดิสรัปท์องค์กรของตนเองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นำระบบ SAP Document Access by OpenText เสริมทัพระบบงานหน้าบ้าน ด้วยกระบวนการการสั่งซื้อเงินสด (Order To Cash) และกระบวนการจัดซื้อ (Procure To Pay) รวมถึงระบบงานไอทีด้านอื่นๆ โดยสามารถลดการใช้กระดาษถึง 70%

Read More »