Tag Archives: magikway

สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม เร่งปูพรมขยายธุรกิจ ประกาศเข้าซื้อกิจการ ArisLab live commerce อันดับหนึ่งของไทย เสริมแกร่งการเติบโต

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย – สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม เร่งปูพรมขยายธุรกิจ ประกาศเข้าซื้อกิจการ ArisLab live commerce Platform อันดับหนึ่งของไทย ต่อยอดบริการโซลูชั่นรุกตลาด E-commerce  รองรับดีมานด์ซื้อของออนไลน์พุ่ง พร้อมตั้งเป้าก้าวขึ้นสู่การเป็น Startup ระดับ Unicorn ตัวแรกของเมืองไทย

Read More »

ถกวงสนทนา เปิดร่าง ‘กฎหมายเกม’ ค้นหามาตรการควบคุมการใช้เกม อี – สปอร์ตที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในเวทีสาธารณะ “ร่างกฎหมายเกม…เส้นทางสู่ความรับผิดชอบของใคร” ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ที่จัดขึ้นโดย กสทช. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

Read More »

ล้อมวงเสวนา “อนาคตศึกษา” ศาสตร์แห่งการวางแผนออกแบบนโยบายที่ไทยควรรู้

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  จัดงานเสวนาออนไลน์พิเศษ “ก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย “อนาคตศึกษา” เวทีเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูล องค์ความรู้ด้าน “ศาสตร์ของการศึกษาและล่วงรู้อนาคตภายใต้แนวคิดทฤษฎีต่างๆในหลากหลายมิติความรู้” ผลผลิตของการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ จากโครงการวิจัย “ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านอนาคตศึกษา” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

Read More »