Tag Archives: kcf

DHL eCommerce จับมือเกษมชัยฟู๊ดนำเสนอบริการใหม่ จัดส่งไข่สดจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมง

22 สิงหาคม 2561 – DHL eCommerce บริษัทในเครือ Deutsche Post DHL Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของโลกร่วมมือกับเกษมชัยฟู๊ดผู้ผลิตไข่รายใหญ่ของประเทศไทย มอบทางเลือกและประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคด้วยบริการจัดส่งไข่สดจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อออนไลน์ ปัจจุบัน เกษมชัยฟู๊ดเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการค้าส่งในรูปแบบ B2B (Business – to – Business) และได้เริ่มขยายธุรกิจด้วยการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับผู้บริโภคโดยตรง และความร่วมมือดังกล่าวกับ DHL eCommerce ซึ่งมีเครือข่ายการให้บริการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะทำให้ผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการบริโภคไข่สดจากฟาร์มผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย.

Read More »