Tag Archives: intrinsic security

วีเอ็มแวร์นำเสนอระบบ Intrinsic Security ความปลอดภัยที่รวมอยู่ภายในสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มความรวดเร็วในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านธุรกิจ รองรับการปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่น

มุ่งเน้น Intrinsic Securityระบบรักษาความปลอดภัยที่แท้จริง ที่รวมอยู่ภายใน เพื่อให้องค์กรธุรกิจพร้อมรองรับอนาคต รวมถึงการทำงานจากที่บ้านและนอกสถานที่โซลูชั่นที่ก้าวล้ำขยายขีดความสามารถในการตรวจสอบองค์กรอย่างทั่วถึง รองรับการตอบสนอง ปรับตัว เร่งการดำเนินธุรกิจในโลกวิถีใหม่

Read More »