Tag Archives: infoaid

ยังต้องการธารน้ำใจด่วน “infoAid” เชิญชวนคนไทย ร่วมช่วยเหลือร.พ.ที่เดือดร้อนและประชากรกลุ่มเปราะบาง โควิดชี้ให้เห็นประเด็น “Open Data” และ “ความเท่าเทียม”

แม้จะเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติว่า แพทย์ไทยมีประสิทธิภาพสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก อ้างอิงจากสื่อญี่ปุ่นที่รายงาน ณ ปลาย เม.ย. ที่ผ่านมาว่า สามารถเยียวยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จนหายดีคิดเป็นร้อยละ 87 จากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด 2,954 ราย โดย 2,490 รายมีอาการดีขึ้นมากอย่างน่าพอใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วดังที่ทราบกันว่า โควิดจะยังคงอยู่กับสังคมโลกไปอีก 8-12 เดือนเป็นอย่างน้อยนับจากนี้  ดังนั้น ความต้องการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เน้นการป้องกันสำหรับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ยังมีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะยังมีความต้องการ ดังข้อมูลที่ปรากฏในเวบไซต์ infoAID หรือ https://infoAid.org ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์และหรือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ แจ้งความต้องการเข้ามา และรอการช่วยเหลือจากประชาชนอีกจำนวนมาก โดยเมื่อดูจากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ยังมีความต้องการเวชภัณฑ์อีกกว่า 70,000 ชิ้น จาก 20 รายการ โดยเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลยังต้องการส่วนใหญ่เป็นหน้ากาก N95 …

Read More »