Tag Archives: hp amplify

เอชพี เปิดตัวโปรแกรมการค้าใหม่ เสริมศักยภาพพันธมิตรทั่วโลกอย่างทรงพลัง

HP Amplify™ โปรแกรมติดปีกให้คู่ค้าขยายขีดความสามารถด้วยข้อมูลเชิงลึก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัล ไฮไลท์ข่าว:  สนับสนุนพันธมิตรคู่ค้าให้ทำงานได้สะดวกง่ายดาย สร้างความชัดเจนด้วยโครงสร้าง 2 แบบ พิจารณาผลตอบแทนพันธมิตร เพิ่มคุณค่าของการให้บริการ การทำงานร่วมกัน และสมรรถนะ เร่งการปรับตัวรองรับดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นด้วยข้อมูลเชิงลึก พร้อมเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – เอชพี เปิดตัว HP Amplify โปรแกรมพันธมิตรคู่ค้าแบบแรกของโลก1 เพื่อเร่งสร้างการเติบโตและมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าปลายทาง ด้วยข้อมูลเชิงลึกขยายขีดความสามารถพร้อมเครื่องมือในการทำงานที่จำเป็นในการผลักดันธุรกิจให้เติบโต รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โปรแกรมใหม่สำหรับพันธมิตรเชิงพาณิชย์ พร้อมใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 และพันธมิตรกลุ่มค้าปลีกในครึ่งหลังปี 2564

Read More »