Tag Archives: home dashboard

โฮมบายเออร์ กรุ๊ป ลอนช์ Home Dashboard App ติดอาวุธให้อสังหาฯ บริหารการตลาดแบบเรียลไทม์

ในยุคที่เว็บไซต์เป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญระหว่างบริษัท/แบรนด์สินค้ากับลูกค้า จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการสื่อสารได้ระดับหนึ่ง แต่ข้อมูลด้านจำนวนผู้เข้าชม อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดให้กับอสังหาฯ ในยุคดิจิตอล ที่ความเร็วและความแม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

Read More »