Tag Archives: H3C

H3C เข้ารุกตลาดไทย มุ่งขับคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

กรุงเทพฯ–2 ธ.ค –พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ – การพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในระยะของการปรับตัว และเศรษฐกิจดิจิทัลก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ไทยในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีความพยายามเชิงรุกในการทำให้วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบดิจิทัลกลายเป็นจริงในปี 2564 ด้วยการส่งเสริมโครงการพัฒนาทางดิจิทัล และยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนนำโอกาสที่โดดเด่นมาสู่ตลาด ICT ของไทย

Read More »