Tag Archives: fujitsu world tour 2019

ฟูจิตสึ ชูวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาประจำปี “Fujitsu World Tour 2019” ชี้ Digital Transformation และ AI ตัวแปรหลักการปฏิวัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จากซ้ายไปขวา: นายทาดาซิ มาเอกิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายการตลาด ภูมิภาคเอเชีย, ฟูจิตสึ ลิมิเต็ดนายโทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ, ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัดนางสาว กนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายขาย, ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัดนายอริมิชิ คูนิซาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หัวหน้าภูมิภาคเอเชีย, ฟูจิตสึ เอเชีย, ฟูจิตสึ ลิมิเต็ดนายไกวัลย์ บุญเสรฐ หัวหน้ากลุ่มงาน Digital Solution, ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ – 29 พฤศจิกายน 2562 –บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาประจำปี 2019 ในชื่อ  Fujitsu World Tour 2019 Asia Conference Bangkok …

Read More »