Tag Archives: foodtech

WeWork Labs จับมือ สนช., ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และม.มหิดล เสริมทัพโครงการ SPACE- F ร่วมปั้นสตาร์ทอัพฟู้ดเทค

ความร่วมมือครั้งสำคัญที่ร่วมสร้างความแข็งแกร่งของ ecosystem และแสดงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยในเวทีโลก เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรม Incubator และ Accelerator ทั้งชาวไทยและต่างชาติ วันนี้ – 31 ก.ค.62 นี้ Thai Union; Bangkok Thailand. WeWork Labs ประกาศความร่วมมือกับโครงการ SPACE-F (สเปซ-เอฟ) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช., บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน เพื่อปั้นสตาร์ทอัพฟู้ดเทคในประเทศไทย โดย SPACE-F เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพนวัตกรรมอาหารแห่งแรกของโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยจะให้บริการด้านนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Incubator สำหรับสตาร์ทที่อยู่ในระยะบ่มเพาะ และโปรแกรม Accelerator สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเร่งการเติบโต …

Read More »