Tag Archives: fastwork

เอสซีบี อบาคัส ผนึกกำลัง Fastwork เสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพิ่มอิสระในการใช้ชีวิตให้ฟรีแลนซ์

เอสซีบีอบาคัส จับมือ Fastwork แหล่งรวมฟรีแลนซ์คุณภาพอันดับ 1 ของประเทศ พัฒนา “สินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์”  แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งใช้ AI ในการประมวลผลเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่ฟรีแลนซ์ที่ใช้บริการแพลตฟอร์มของ Fastwork โดยเฉพาะ โดยฟรีแลนซ์ใน Fastwork สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ และรับเงินทันทีใน 24 ชม. ทันกับความต้องการ ย้ำความเป็นผู้นำของเอสซีบี อบาคัส ในฐานะผู้บุกเบิกแพลตฟอร์ม e-Lending ของไทยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้คนทำงานอิสระทุกคน เสริมขอบข่ายการให้บริการของ Fastwork ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยผลักดันให้ฟรีแลนซ์รับงานและทำงานได้เต็มศักยภาพ

Read More »