Tag Archives: everyone speaks visa

วีซ่า เปิดตัวโครงการฟื้นฟูธุรกิจช่วยผู้ขายบนโซเชี่ยลคอมเมิร์ซ เปิดรับชำระเงินผ่านระบบดิจิตอล

โครงการ “Everyone Speaks Visa” มุ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์บนโซเชี่ยลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถรับชำระเงินผ่านระบบดิจิตอลได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ “นิวนอร์มอล”

Read More »