Tag Archives: enterprise resource planning

สร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมสู่อนาคตของเส้นทางสายการเงิน

บทความโดย นายกูรูปราสาท เกออนคาร์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน การปฎิบัติงาน และดิจิทัลซัพพลายเชน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ออราเคิล ญี่ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก (Oracle JAPAC)

Read More »