Tag Archives: eec

ไมโครซอฟท์จับมือดีป้า ตั้งเป้าเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมให้แก่เยาวชน 50,000 คน ในเขตพื้นที่ EEC โดยนำครู 500 คนเข้าสู่โครงการ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

หนึ่งในโครงการที่ฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลภายใต้โครงการ ASEAN Digital Innovation ที่มุ่งส่งเสริมทักษะในเขตภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยโดยร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ – 13 มิถุนายน 2562 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยาเปิดตัวโครงการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลแก่อาจารย์จำนวน 500 คนจาก 500 โรงเรียนภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEastern Economic Corridor (EEC) โดยตั้งเป้าต่อยอดองค์ความรู้จากอาจารย์สู่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 50,000คนโดยได้โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (หนองพังแค) เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการที่จะได้รับการฝึกอบรมแบบเข้มข้นไปจนถึงช่วงปลายปี 2562 เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการแรงงานของตลาดในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มงานด้านดิจิทัล

Read More »

สวทช. เร่งสร้างสตาร์ทอัพเทคโนโลยีใน EEC บ่มเพาะและต่อยอดงานวิจัยด้วยทุนตั้งต้น 1 แสน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยองและองค์กรพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ต่อยอดรวยด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย” ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี พร้อมเปิดรับสมัครนักธุรกิจรายใหม่เข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (TechStartup@EEC)” ปี 2562 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัยจาก สวทช.และหน่วยวิจัยอื่นๆ หรือนำไอเดียธุรกิจที่คิดค้นเองมาทำเป็นธุรกิจจริง ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้

Read More »