Tag Archives: e-visa

กรมการกงสุลจับมือกสิกรไทยให้บริการจ่ายค่าวีซ่าออนไลน์ นำร่องให้บริการจีนเป็นชาติแรก ก่อนขยายไปทั่วโลกใน 3 ปี

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวระบบ Thai e-Visa อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทย สะดวก ทุกที่ทุกเวลา บนระบบที่มีความปลอดภัยมาตรฐานโลก เริ่มให้บริการที่แรกในจีน กรุงปักกิ่ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนขยายไปเมืองอื่น ๆ ในจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ตามด้วยอังกฤษ และฝรั่งเศส ในวันที่ 1 เมษายน 2562 พร้อมตั้งเป้าหมายขยายสู่ทุกประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก ภายใน 3 ปี

Read More »