Tag Archives: digital thailand agenda

ซีเมนส์โชว์สุดยอดเทคโนโลยีหนุน “อีอีซี” สู่ไทยแลนด์แดนนวัตกรรม

29 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพ, ซีเมนส์ ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศในด้านวิศวกรรม นวัตกรรม ความน่าเชื่อถือและความเป็นสากล จัดงาน “EEC Journey: Connect – Create – Collaborate for Joint Success” โชว์วิสัยทัศน์การใช้ดิจิทัลในการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ขับเคลื่อนความสำเร็จให้โครงการพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) เพื่อเป็นภูมิภาคแห่งนวัตกรรมของอาเซียน

Read More »